Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: protestantyzm (956 pozycji)

Tytuł tematu: Jubileusz 25-lecia urzędowania na stanowisku superintendenta Kościoła ewangelicko-augsburskiego Juliusza Burschego
Opis obrazu: Superintendent Juliusz Bursche (w środku na pierwszym planie) w otoczeniu duchowieństwa na schodach przed zborem.
Data: 1930-01-22
Sygnatura: 1-R-981-1
Tytuł tematu: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na lotnisku mokotowskim w Warszawie ku czci poległych żołnierzy wyznania ewangelickiego
Opis obrazu: Uczestnicy uroczystości. Widoczni m.in.: minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Gustaw Dobrucki (1. z prawej na pierwszym planie), superintendent Kościoła ewangelicko-augsburskiego Juli
Data: 1928-01
Sygnatura: 1-R-986
Tytuł tematu: Jubileusz 25-lecia urzędowania na stanowisku superintendenta Kościoła ewangelicko-augsburskiego Juliusza Burschego
Opis obrazu: Pastor Juliusz Bursche (na pierwszym planie w środku) w otoczeniu duchownych i wiernych. Widoczny także m.in. wiceminister spraw wewnętrznych Bronisław Pieracki (na drugim planie z prawej, przed szta
Data: 1930-01-22
Sygnatura: 1-R-981-3
Tytuł tematu: Jubileusz 25-lecia urzędowania na stanowisku superintendenta Kościoła ewangelicko-augsburskiego Juliusza Burschego
Opis obrazu: Pastor Juliusz Bursche - superintendent Kościoła ewangielicko-augsburskiego. Fotografia pozowana.
Data: 1930-01-22
Sygnatura: 1-R-981-2
Tytuł tematu: August Loth
Opis obrazu: Pastor August Loth, I pastor Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie - fotografia portretowa.
Data: 1924
Sygnatura: 1-R-983
Tytuł tematu: Jubileusz 150-lecia zboru ewangelicko-augsburskiego w Kaliszu
Opis obrazu: Grupa gości zaproszonych na uroczystości jubileuszowe. Widoczny m.in. superintendent Kościoła ewangielicko-augsburskiego Juliusz Bursche (x).
Data: 1930-10
Sygnatura: 1-R-985
Tytuł tematu: Jakub Glass
Opis obrazu: Prezes Konsystorza Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce Jakub Glass podczas pracy w biurze Konsystorza. Fotografia sytuacyjna.
Data: 1925
Sygnatura: 1-R-982
Tytuł tematu: Instalacja proboszcza Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Krakowie pastora Wiktora Niemczyka
Opis obrazu: Fragment uroczystości. Widoczni m.in. od lewej do prawej: ks. profesor Jan Stonawski z Cieszyna (1), ks. senior Karol Kulisz z Cieszyna (2), superintendent Kościoła ewangelicko - augsburskiego Julius
Data: 1926
Sygnatura: 1-R-984-1
Tytuł tematu: Obrady Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce
Opis obrazu: Uczestnicy synodu. Widoczni m.in.: superintendent Juliusz Bursche (siedzi w środku drugiego rzędu) oraz pastor August Loth (3. z lewej w drugim rzędzie).
Data: 1925-03
Sygnatura: 1-R-980
Tytuł tematu: Instalacja proboszcza Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Krakowie pastora Wiktora Niemczyka
Opis obrazu: Fotografia grupowa uczestników uroczystości. Widoczni m.in.: ks. senior Karol Kulisz (2. z lewej), superintendent Kościoła ewangelicko - augsburskiego Juliusz Bursche (3. z lewej), profesor teologii
Data: 1926
Sygnatura: 1-R-984-2
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl