Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: organizacje społeczne (430 pozycji)

Tytuł tematu: Zjazd Rady Organizacyjnej Polaków z Zagranicy w Warszawie
Opis obrazu: Przemówienie dyrektora Stefana Lenartowicza (na mównicy). Widoczni przed mównicą m.in.: marszałek senatu Władysław Raczkiewicz (w środku) i prof. Julian Szymański (na lewo od Wł. Raczkiewicza, w okul
Data: 1932-02-06
Sygnatura: 1-Z-31-1
Tytuł tematu: Zjazd Rady Organizacyjnej Polaków z Zagranicy w Warszawie
Opis obrazu: Uczestnicy zjazdu na sali podczas obrad.
Data: 1932-02-06
Sygnatura: 1-Z-31-2
Tytuł tematu: V Zjazd Rady Organizacyjnej Polaków z Zagranicy w Warszawie
Opis obrazu: Prezydium zjazdu. Siedzą od prawej: prezes Rady Porozumiewawczej Związków Polskich we Francji Stefan Rejer, dyrektor Rady Stefan Lenartowicz, marszałek senatu Władysław Raczkiewicz, prezes Związku Po
Data: 1933-11-26
Sygnatura: 1-Z-32-1
Tytuł tematu: Zjazd Rady Naczelnej Światowego Związku Polaków z Zagranicy w Krakowie
Opis obrazu: Uczestnicy obrad. Widoczni m.in.: prof. UJ Roman Dybowski (1. z prawej na pierwszym planie), ks. prałat M. Slepicki, wiceprezydent Krakowa Rudolf Radzyński (2. z lewej na pierwszym planie), wicewojew
Data: 1935-11
Sygnatura: 1-Z-36-2
Tytuł tematu: Zarząd Federacji Towarzystw i Organizacji Polskich „Dom Polski” w Argentynie
Opis obrazu: Członkowie zarządu. Widoczni m.in.: Ryttel, Leczycki, prezes Julian Nowiński (siedzi 3. z prawej), ksiądz Władysław Zakrzewski (siedzi 2. z prawej), wiceprezes Januszkiewicz, Zach, sekretarz Wiśnicki
Data: 1929 - 1939
Sygnatura: 1-Z-104
Tytuł tematu: Zebranie Rady Organizacyjnej Polaków z Zagranicy w Warszawie
Opis obrazu: Uczestnicy zebrania. Widoczni m.in.: minister przemysłu i handlu Marian Szydłowski, naczelnik Wydziału Osobowego MSZ Wiktor Drymmer, poseł Konrad Libicki, dyr. Dep. Min. Przemysłu i Handlu Leonard Mo
Data: 1934-04
Sygnatura: 1-Z-33
Tytuł tematu: Zjazd Rady Naczelnej Światowego Związku Polaków z Zagranicy w Krakowie
Opis obrazu: Prezydium zjazdu. Stoją m.in.: sekretarz Stefan Lenartowicz (2. z lewej), wiceprezes Bronisław Hełczyński (3. z lewej), prezes Władysław Raczkiewicz (4. z lewej).
Data: 1935-11
Sygnatura: 1-Z-36-1
Tytuł tematu: Poświęcenie sztandaru Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w Jabłonkowie na Zaolziu w Czechosłowacji
Opis obrazu: Fotografia grupowa działaczy i członków. Widoczni m.in.: Wincenty Karuga (3) i ks. Klemens Galocz (2).
Data: 1931
Sygnatura: 1-Z-370-1
Tytuł tematu: V Zjazd Rady Organizacyjnej Polaków z Zagranicy w Warszawie
Opis obrazu: Widok na salę zjazdu.
Data: 1933-11-26
Sygnatura: 1-Z-32-2
Tytuł tematu: Posiedzenie Rady Organizacyjnej Polaków z Zagranicy w Warszawie
Opis obrazu: Doroczne posiedzienie Rady Organizacyjnej Polaków z Zagranicy. Widoczni m.in.: marszałek senatu Władysław Raczkiewicz (siedzi w środku), dyrektor naczelny Biura Rady Organizacyjnej Polaków z Zagranic
Data: 1932-11-22
Sygnatura: 1-Z-30-2
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl