Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: organizacje społeczne (430 pozycji)

Tytuł tematu: Uroczystości patriotyczne z okazji święta Wszystkich Świętych w Warszawie
Opis obrazu: Poczty sztandarowe organizacji kombatanckich i społecznych w pochodzie.
Data: 1937-11-01
Sygnatura: 1-P-3536-2
Tytuł tematu: Uroczystości 3 Maja w Krakowie
Opis obrazu: Poczet sztandarowy organizacji społecznej.
Data: 1933-05-03
Sygnatura: 1-P-2903-24
Tytuł tematu: Uroczystości 3 Maja w Krakowie
Opis obrazu: Defilada organizacji regionalnych.
Data: 1933-05-03
Sygnatura: 1-P-2903-61
Tytuł tematu: Uroczystości patriotyczne zorganizowane przez Federację Polskich Związków Obrońców Ojczyzny z okazji święta Wszystkich Świętych w Warszawie
Opis obrazu: Zapalenie zniczy przed Grobem Nieznanego Żołnierza przez członków Związku Młodych Pionierów.
Data: 1934-11-01
Sygnatura: 1-P-3533a-1
Tytuł tematu: Uroczystości ku czci Cezarego Hallera w Kończycach Małych
Opis obrazu: Defilada członków Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". Z lewej w głębi widoczny krzyż na miejscu śmierci Cezarego Hallera.
Data: 1934
Sygnatura: 1-P-3455-1
Tytuł tematu: Uroczystości patriotyczne z okazji święta Wszystkich Świętych w Warszawie
Opis obrazu: Dobosze Kolejowego Przysposobienia Wojskowego na czele pochodu wkraczają na plac Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Data: 1937-11-01
Sygnatura: 1-P-3536-1
Tytuł tematu: Związek Powstańców Śląskich – poświęcenie sztandaru powiatu Katowice
Opis obrazu: Przekazanie sztandaru chorążemu.
Data: 1938-08-28
Sygnatura: 1-P-1810-2
Tytuł tematu: Związek Powstańców Śląskich – poświęcenie sztandaru powiatu Katowice
Opis obrazu: Uczestnicy uroczystości słuchają przemówienia. W 1. rzędzie widoczne poczty sztandarowe.
Data: 1938-08-28
Sygnatura: 1-P-1810-3
Tytuł tematu: Związek Powstańców Śląskich – poświęcenie sztandaru powiatu Katowice
Opis obrazu: Przekazanie sztandaru przez prezesa Zarządu Głównego Związku Powstańców Śląskich senatora RP Rudolfa Kornkego prezesowi powiatu Katowice Kawie.
Data: 1938-08-28
Sygnatura: 1-P-1810-1
Tytuł tematu: Uroczystości 3 Maja w Krakowie
Opis obrazu: Poczet sztandarowy organizacji społecznej.
Data: 1933-05-03
Sygnatura: 1-P-2903-25
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl