Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: sztandary (1838 pozycji)

Tytuł tematu: Odsłonięcie pomnika Królowej Korony Polskiej na cmentarzu parafii farnej w Bydgoszczy
Opis obrazu: Uczestnicy uroczystości przed pomnikiem Królowej Korony Polskiej przedstawiającym Matkę Boską z Dzieciątkiem. (pomnik ufundował rzeźbiarz J. Job w dziesiątą rocznicę „cudu nad Wisłą”) Widoczne poc
Data: 1930-08
Sygnatura: 1-U-460
Tytuł tematu: Uroczystość odsłonięcia pomnika ku czci powstańców wielkopolskich z 1919-1920 roku w miejscowości Buk w województwie poznańskim
Opis obrazu: Uczestnicy uroczystości zebrani pod pomnikiem. Widoczne poczty sztandarowe.
Data: 1928-07-18
Sygnatura: 1-U-381-1
Tytuł tematu: Pobyt prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego w Gnieźnie
Opis obrazu: Prezydent RP Stanisław Wojciechowski przed frontem oddziałów wojskowych.
Data: 1925-09
Sygnatura: 1-A-1283-2
Tytuł tematu: Odsłoniecie pomnika Henryka Sienkiewicza w parku im. Jana Kochanowskiego w Bydgoszczy
Opis obrazu: Fragment uroczystości. Pod pomnikiem Henryka Sienkiewicza widoczne wieńce.
Data: 1927-08
Sygnatura: 1-U-463-4
Tytuł tematu: Uroczystości żałobne ku czci marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Katowicach
Opis obrazu: Uroczysty apel Kolejowego Przysposobienia Wojskowego.
Data: 1935-05-12 - 1935-05-22
Sygnatura: 1-A-220-5
Tytuł tematu: Uczczenie pamięci marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Zułowie
Opis obrazu: Uroczystość zasadzenia pamiątkowego dębu. Widoczne poczty sztandarowe.
Data: 1937-10
Sygnatura: 1-A-333-3
Tytuł tematu: Wyprowadzenie chorągwi krzyżackich z Wawelu
Opis obrazu: Oddział Wehrmachtu podczas marszu z chorągwiami.
Data: 1940-05
Sygnatura: 2-11324
Tytuł tematu: Posiedzenie Sejmu Śląskiego z okazji wprowadzenia czterech posłów ze Śląska Zaolziańskiego
Opis obrazu: Widok na ławy poselskie i galerię dla publiczności.
Data: 1938-10-27
Sygnatura: 1-A-1248-2
Tytuł tematu: Uroczystości żałobne ku czci marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Katowicach
Opis obrazu: Uroczysty apel Kolejowego Przysposobienia Wojskowego.
Data: 1935-05-12 - 1935-05-22
Sygnatura: 1-A-220-7
Tytuł tematu: Budowa Kopca imienia marszałka Józefa Piłsudskiego na Sowińcu w Krakowie
Opis obrazu: Delegacja Ligi Morskiej i Kolonialnej ze sztandarami na Sowińcu.
Data: 1935-10
Sygnatura: 1-A-345
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl