Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: propaganda (580 pozycji)

Tytuł tematu: Obchody Święta Miast Polskich we Lwowie
Opis obrazu: Pochód propagandowy ulicami miasta. Na pierwszym planie widoczna makieta statku.
Data: 1930
Sygnatura: 1-P-3674-2
Tytuł tematu: Strajk tramwajarzy w Warszawie
Opis obrazu: Grupa tramwajarzy na dziedzińcu zajezdni przy ul. Młynarskiej czytająca ulotkę rozrzuconą podczas wiecu.
Data: 1931-11-17 - 1931-11-20
Sygnatura: 1-P-2759-5
Tytuł tematu: Manifestacje antyczeskie w Warszawie z żądaniem zwrotu Zaolzia
Opis obrazu: Widok na trybunę na placu Piłsudskiego podczas przemówienia szefa Obozu Zjednoczenia Narodowego gen. Stanisława Skwarczyńskiego. Po prawej widoczna tablica propagandowa z mapą Śląska Zaolziańskiego.
Data: 1938-09-22
Sygnatura: 1-P-2795-3
Tytuł tematu: Centralne Dożynki w Warszawie
Opis obrazu: Uczestnicy pochodu w strojach ludowych z okolic Tarnopola podczas przemarszu Al. Jerozolimskimi. Na dalszym planie widać transparent z propagandowym napisem.
Data: 1958-09
Sygnatura: 51-34-13
Tytuł tematu: Obchody Dnia Dobroci dla Zwierząt w Warszawie zorganizowane przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
Opis obrazu: Pochód propagandowy na ul. Krakowskie Przedmieście. Widoczny transparent Polskiej Ligi Przyjaciół Zwierząt. W tle z prawej Pałac Staszica.
Data: 1932-09-11
Sygnatura: 1-P-3661
Tytuł tematu: Manifestacje antyczeskie w Warszawie z żądaniem zwrotu Zaolzia
Opis obrazu: Tablica propagandowa z mapą Śląska Zaolziańskiego ustawiona na placu Piłsudskiego.
Data: 1938-09-22 - 1938-09-25
Sygnatura: 1-P-2795-1
Tytuł tematu: Obchody Dnia Dobroci dla Zwierząt w Warszawie
Opis obrazu: Pochód propagandowy na Al. Ujazdowskich. Na drugim planie widoczne tramwaje.
Data: 1929-11
Sygnatura: 1-P-3659
Tytuł tematu: Obchody Święta Miast Polskich we Lwowie
Opis obrazu: Pochód ulicami miasta. Na pierwszym planie widoczna makieta samolotu z hasłem propagandowym "Twórzmy Polskę Skrzydlatą".
Data: 1930
Sygnatura: 1-P-3674-1
Tytuł tematu: Obchody Dnia Dobroci dla Zwierząt w Warszawie zorganizowane przez Polską Ligę Przyjaciół Zwierząt
Opis obrazu: Ogólny widok pochodu na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na drugim planie z lewej widoczny Pałac Saski.
Data: 1931-06-14
Sygnatura: 1-P-3660-1
Tytuł tematu: Antyniemieckie materiały propagandowe
Opis obrazu: Pocztówka "Prawda o polskiem Pomorzu" podająca wydarzenia z historii Pomorza i przekonująca o jego polskości.
Data: 1919 - 1939
Sygnatura: 1-P-2808-1
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl