Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: odczyty (236 pozycji)

Tytuł tematu: Odczyt w Krakowie ministra sprawiedliwości Stanisława Cara na temat zmiany konstytucji
Opis obrazu: Minister sprawiedliwości Stanisław Car podczas wygłaszania odczytu.
Data: 1929-11
Sygnatura: 1-A-2597
Tytuł tematu: Odczyt radiowy ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego
Opis obrazu: Minister spraw wewnętrznych Bronisław Pieracki przed mikrofonem podczas wygłaszania odczytu pt."Rząd i samorząd".
Data: 1933-11
Sygnatura: 1-A-2374
Tytuł tematu: Odczyt radiowy ministra spraw zagranicznych Józefa Becka pt."Udział Polski we współpracy międzynarodowej"
Opis obrazu: Minister spraw zagranicznych Józef Beck podczas wygłaszania odczytu.
Data: 1933-11-13
Sygnatura: 1-A-2461
Tytuł tematu: Odczyt w Warszawie wiceministra spraw wewnętrznych Władysława Korsaka pt. "Problemy nowoczesnego samorządu na terenie stolicy"
Opis obrazu: Widok sali ze zgromadzomymi słuchaczami. Widoczni m.in. prezydent Warszawy Zygmunt Słomiński (I rząd, siódmy z lewej), wicekomisarz Rządu na m.st. Warszawę Józef Ołpiński (I rząd, szósty z lewej).
Data: 1934-01-20
Sygnatura: 1-A-2356-2
Tytuł tematu: Odczyt w Warszawie dyrektora Departamentu Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości Tadeusza Krychowskiego pt."Polski system penitencjarny"
Opis obrazu: Widok sali ze zgromadzonymi słuchaczami. Widoczni m.in. I prezes Sądu Najwyższego Leon Supiński (siedzi w pierwszym rzędzie, drugi z lewej), minister sprawiedliwości Witold Grabowski (siedzi w pierws
Data: 1936-05-26
Sygnatura: 1-A-2618-2
Tytuł tematu: Odczyt w Warszawie dyrektora Departamentu Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości Tadeusza Krychowskiego pt."Polski system penitencjarny"
Opis obrazu: Dyrektor Departamentu Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości Tadeusz Krychowski podczas wygłaszania odczytu.
Data: 1936-05-26
Sygnatura: 1-A-2618-1
Tytuł tematu: Odczyt w Warszawie wiceministra spraw wewnętrznych Władysława Korsaka pt. "Problemy nowoczesnego samorządu na terenie stolicy"
Opis obrazu: Wiceminister spraw wewnętrznych Władysław Korsak podczas wygłaszania odczytu.
Data: 1934-01-20
Sygnatura: 1-A-2356-1
Tytuł tematu: Odczyt w Warszawie naczelnika Wydziału Prasowego w Departamencie Polityczno-Ekonomicznym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wacława Przesmyckiego, na temat rozmów polsko-niemieckich dotyczących prasy
Opis obrazu: Naczelnik Wydziału Prasowego w Departamencie Polityczno-Ekonomicznym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wacław Przesmycki (drugi z lewej) podczas wygłaszania odczytu. Widoczni m.in. ekonomista Henryk S
Data: 1934-03-21
Sygnatura: 1-A-2554
Tytuł tematu: Odczyt radiowy ministra spraw zagranicznych Augusta Zaleskiego pt."Polityka zagraniczna a sytuacja wewnętrzna"
Opis obrazu: Minister spraw zagranicznych August Zaleski podczas wygłaszania odczytu.
Data: 1930-11
Sygnatura: 1-A-2513
Tytuł tematu: Odczyt radiowy ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego Sławomira Czerwińskiego
Opis obrazu: Minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Sławomir Czerwiński podczas wygłaszania odczytu z okazji 10 rocznicy zakończenia wojny polsko-radzieckiej.
Data: 1930-10-18
Sygnatura: 1-A-2649
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl