Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: żeglarstwo (437 pozycji)

Tytuł tematu: Mariusz Zaruski
Opis obrazu: Maroisz Zaruski - kapitan harcerskiego szkunera "Zawisza Czarny". Fotografia sytuacyjna na pokładzie statku.
Data: 1934 - 1939
Sygnatura: 1-P-541
Tytuł tematu: Międzyklubowe regaty kajakowe zorganizowane przez "Oddział Szkutnictwa" Ligi Morskiej i Kolonialnej na terenie klubu "Syrena"
Opis obrazu: Meta u wylotu Kanału Czerniakowskiego do Wisły.
Data: 1932-09
Sygnatura: 1-P-368-4
Tytuł tematu: Port morski w Gdyni
Opis obrazu: Jachty żaglowe, m.in. statek dozorczy "Gazda" (pierwszy z prawej) stojące w przystani rybackiej w Gdyni. Widoczne portowe urządzenia przeładunkowe.
Data: 1932
Sygnatura: 1-G-4731-2
Tytuł tematu: Międzyklubowe regaty kajakowe zorganizowane przez "Oddział Szkutnictwa" Ligi Morskiej i Kolonialnej na terenie klubu "Syrena"
Opis obrazu: Kajaki na mecie przed budynkiem klubu "Syrena".
Data: 1932-09
Sygnatura: 1-P-368-3
Tytuł tematu: Maiusz Zaruski
Opis obrazu: Mariusz Zaruski - kapitan harcerskiego szkunera "Zawisza Czarny", na pokładzie żaglowca.
Data: 1934 - 1937
Sygnatura: 1-P-542-1
Tytuł tematu: Międzyklubowe regaty kajakowe zorganizowane przez "Oddział Szkutnictwa" Ligi Morskiej i Kolonialnej na terenie klubu "Syrena"
Opis obrazu: Start kajaków żaglowych.
Data: 1932-09
Sygnatura: 1-P-368-2
Tytuł tematu: Szwedzki szkuner żaglowy "Petrea" w porcie gdyńskim
Opis obrazu: Szkuner "Petrea" podczas postoju w porcie.
Data: 1935-03
Sygnatura: 1-G-5214
Tytuł tematu: Żaglówki Ligi Morskiej i Kolonialnej z Lublina
Opis obrazu: Żaglówki na jeziorze Siemień podczas egzaminu.
Data: 1937
Sygnatura: 1-P-319
Tytuł tematu: Wystawa z okazji VIII ogólnopolskiego zjazdu delegatów Ligi Morskiej i Kolonialnej
Opis obrazu: Modele jachtów żaglowych.
Data: 1939
Sygnatura: 1-P-325-2
Tytuł tematu: Międzyklubowe regaty kajakowe zorganizowane przez "Oddział Szkutnictwa" Ligi Morskiej i Kolonialnej na terenie klubu "Syrena"
Opis obrazu: Kajaki na WIśle.
Data: 1932-09
Sygnatura: 1-P-368-1
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl