Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: wojsko (14241 pozycji)

Tytuł tematu: Stanowisko radzieckiego działa przeciwpancernego wz 38 kal. 45 mm
Opis obrazu: Stanowisko radzieckiego działa przeciwpancernego wz 38 kal. 45 mm wraz z obsługą. Widoczni meżczyźni radzieccy biorący udział w walkach na froncie wschodnim w niemieckich formacjach wojskowych, uzbro
Data: 1943-03
Sygnatura: 2-1979
Tytuł tematu: Generał Andriej Własow podczas przeglądu jednego ze swoich oddziałów
Opis obrazu: Generał Andriej Własow stoi przed frontem jednego z oddziałów Rosyjskiej Armii Wyzwolenia.
Data: 1942 - 1945
Sygnatura: 2-1985
Tytuł tematu: Generał Andriej Własow przemawia do żołnierzy niemieckich i ochotników Rosyjskiej Armii Wzwoleńczej
Opis obrazu: Generał Andriej Własow przemawia do żołnierzy niemieckich i ochotników Rosyjskiej Armii Wzwoleńczej.
Data: 1942 - 1945
Sygnatura: 2-1983
Tytuł tematu: Kwatera Rosyjskiej Armii Wyzwoleńczej
Opis obrazu: Żołnierz Rosyjskiej Armii Wyzwoleńczej zamiata podłogę w kwaterze. W tle widoczne piętrowe prycze i zawieszone karabiny SWT-40.
Data: 1942 - 1945
Sygnatura: 2-1973
Tytuł tematu: Obywatele radzieccy w niemieckich formacjach wojskowych na froncie wschodnim
Opis obrazu: Żołnierze w strojach maskujących przeszukują domy we wsi. Fotografia wykonana zimą.
Data: 1943-03
Sygnatura: 2-1975
Tytuł tematu: Stanowisko niemieckiego karabinu maszynowego na froncie wschodnim
Opis obrazu: Stanowisko ciężkiego karabinu maszynowego Maxim wz. 1910 na podstawie kołowej Sokołowa. Widoczny żołnierz o azjatyckich rysach twarzy, ubrany w biały strój maskujący, z granatami trzonkowymi Stielhan
Data: 1943-02
Sygnatura: 2-1977
Tytuł tematu: Genarał Andriej Własow podczas przeglądu swoich jednostek
Opis obrazu: Generał Andriej Własow (z prawej) w towarzystwie niemieckiego generała dokonuje przeglądu oddziału Rosyjskiej Armii Wyzwoleńczej. Widoczne karabiny maszynowe - na pierwszym planie DT, za nim DP.
Data: 1942 - 1945
Sygnatura: 2-1984
Tytuł tematu: Walki w Kurlandii. Stanowisko artyleryjskie w stogu słomy
Opis obrazu: Walki w Kurlandii. Stanowisko artyleryjskie w stogu słomy.
Data: 1944
Sygnatura: 2-1970
Tytuł tematu: Generał Andriej Własow na szkoleniu swoich żołnierzy
Opis obrazu: Generał Andriej Własow (drugi z prawej) w towarzystwie niemieckich oficerów na szkoleniu swoich żołnierzy. Na pierwszym planie żołnierz montuje karabin.
Data: 1942 - 1945
Sygnatura: 2-1986
Tytuł tematu: Niemieccy saperzy przygotowywują się do wysadzenia drogi na froncie zachodnim
Opis obrazu: Niemieccy saperzy przygotowywują się do wysadzenia drogi. Dwaj z nich montują ładunek, trzeci kopie dół w poprzek drogi. Widoczny pistolet maszynowy MP-40.
Data: 1944-12
Sygnatura: 2-422
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl