Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: wojna światowa II (10211 pozycji)

Tytuł tematu: Grupa kombatantów z 2 Korpusu Polskiego z wizytą we Włoszech
Opis obrazu: "Wystawa polskich pomników walki i męczeństwa".
Data: 1974-05
Sygnatura: 24-658-27
Tytuł tematu: Grupa kombatantów z 2 Korpusu Polskiego z wizytą we Włoszech
Opis obrazu: Poczty sztandarowe polskich delegacji. Od prawej: Zrzeszenia Studentów Polskich, Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Bojowników o Wolność i Demokrację.
Data: 1974-05-18
Sygnatura: 24-658-10
Tytuł tematu: Grupa kombatantów z 2 Korpusu Polskiego z wizytą we Włoszech
Opis obrazu: Widok głównej bramy Polskiego Cmentarza Wojennego na Monte Cassino w kierunku opactwa benedyktyńskiego na wzgórzu Cassino.
Data: 1974-05-18
Sygnatura: 24-658-13
Tytuł tematu: Grupa kombatantów z 2 Korpusu Polskiego z wizytą we Włoszech
Opis obrazu: Uroczystości 30 rocznicy zakończenia bitwy o Monte Cassino z udziałem delegacji polskich i włoskich.
Data: 1954-05-18
Sygnatura: 24-658-9
Tytuł tematu: Grupa kombatantów z 2 Korpusu Polskiego z wizytą we Włoszech
Opis obrazu: Drogowskazy prowadzące do cmentarzy wojennych pod Monte Cassino.
Data: 1974-05
Sygnatura: 24-658-20
Tytuł tematu: Grupa kombatantów z 2 Korpusu Polskiego z wizytą we Włoszech
Opis obrazu: Uczestnicy uroczystości 30 rocznicy zakończenia bitwy o Monte Cassino u podnóża opactwa benedyktyńskiego na wzgórzu Cassino.
Data: 1974-05-18
Sygnatura: 24-658-16
Tytuł tematu: Grupa kombatantów z 2 Korpusu Polskiego z wizytą we Włoszech
Opis obrazu: Kombatanci z 2 Korpusu Polskiego na tle Polskiego Cmentarza Wojennego na Monte Cassino. Widoczny Tadeusz Szumański (4. z prawej) z aparatem fotograficznym Leica II.
Data: 1974-05-18
Sygnatura: 24-658-14
Tytuł tematu: Grupa kombatantów z 2 Korpusu Polskiego z wizytą we Włoszech
Opis obrazu: Kombatanci z 2 Korpusu Polskiego na Polskim Cmentarzu Wojennym w Loreto. Widoczny Tadeusz Szumański (3. z lewej) z aparatem fotograficznym Leica II.
Data: 1974-05
Sygnatura: 24-658-19
Tytuł tematu: Grupa kombatantów z 2 Korpusu Polskiego z wizytą we Włoszech
Opis obrazu: Poczty sztandarowe polskich delegacji. Od prawej: Zrzeszenia Studentów Polskich, Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Bojowników o Wolność i Demokrację.
Data: 1974-05-18
Sygnatura: 24-658-11
Tytuł tematu: Grupa kombatantów z 2 Korpusu Polskiego z wizytą we Włoszech
Opis obrazu: Fotografia kombatantów z 2 Korpusu Polskiego na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino. Widoczny Tadeusz Szumański (2. z prawej).
Data: 1974-05-18
Sygnatura: 24-658-12
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl