Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: uzdrowiska (1092 pozycji)

Tytuł tematu: Park zdrojowy w Jastrzębiu Zdroju, woj. śląskie
Opis obrazu: Fragment pijalni wód mineralnych.
Data: 1918 - 1939
Sygnatura: 1-U-1830-2
Tytuł tematu: Wizyta biskupa pomocniczego poznańskiego Walentego Dymka w sanatorium przeciwgruźliczym PKP
Opis obrazu: Grupa gości na tarasie przed głównym wejściem. Od lewej do prawej stoją m.in.: s. przełożona Mirosława i jej współsiostry ze Zgromadzenia Sióstr Serafitek, ks. kanonik Ruciński, ks. biskup Walenty Dy
Data: 1930
Sygnatura: 1-R-49
Tytuł tematu: Park zdrojowy w Jastrzębiu Zdroju, woj. śląskie
Opis obrazu: Orkiestra w parku.
Data: 1918 - 1939
Sygnatura: 1-U-1830-3
Tytuł tematu: Pobyt arcybiskupa metropolity lwowskiego Bolesława Twardowskiego w Niemirowie - Zdroju
Opis obrazu: Ks. arcybiskup Bolesław Twardowski (podpiera się laską) przed budynkiem łaźni borowinowych i siarkowych w otoczeniu właściciela Horyńca i prezesa Związku Uzdrowisk Polskich senatora Stanisława Karłow
Data: 1938-07-27
Sygnatura: 1-R-180-1
Tytuł tematu: Wycieczka studentów medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Truskawcu
Opis obrazu: Studenci w uzdrowisku. Widoczni m.in.: prof. Ludomił Korczyński (1), naczelny dyrektor Zakładu Zdrojowego w Truskawcu dr Roman Jarosz (2).
Data: 1932-06
Sygnatura: 1-N-3506-2
Tytuł tematu: Jastrzębie Zdrój
Opis obrazu: Widok na Dom Zdrojowy w Parku Zdrojowym. Na werandzie siedzi redatkor Marian Dąbrowski.
Data: 1933-05
Sygnatura: 1-U-1829
Tytuł tematu: Pobyt arcybiskupa metropolity lwowskiego Bolesława Twardowskiego w Niemirowie - Zdroju
Opis obrazu: Ks. arcybiskup Bolesław Twardowski (podpiera się laską) przed budynkiem łaźni borowinowych i siarkowych w otoczeniu m.in.: ks. kan. Teichmana (pierwszy z prawej z kapeluszem w ręku), właściciela Hory
Data: 1938-07-27
Sygnatura: 1-R-180-2
Tytuł tematu: Park zdrojowy w Jastrzębiu Zdroju, woj. śląskie
Opis obrazu: Orkiestra w parku zdrojowym.
Data: 1918 - 1933
Sygnatura: 1-U-1831-2
Tytuł tematu: Park zdrojowy w Jastrzębiu Zdroju, woj. śląskie
Opis obrazu: Fragment pijalni wód mineralnych.
Data: 1918 - 1939
Sygnatura: 1-U-1830-1
Tytuł tematu: Prymas Polski ks. kard. August Hlond podczas pobytu w Krynicy
Opis obrazu: Ks. kard. August Hlond w towarzystwie swojego kapelana ks. Nikodema Mędlewskiego (z prawej) i dra Zygmunta Wąsowicza (z lewej).
Data: 1931-09
Sygnatura: 1-R-71-1
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl