Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: urzędy (1087 pozycji)

Tytuł tematu: Stefan Czechowicz
Opis obrazu: Stefan Czechowicz, generalny dyrektor Loteri państwowej przy biurku - fotografia sytuacyjna.
Data:
Sygnatura: 1-G-77
Tytuł tematu: Józef Greger
Opis obrazu: Józef Greger, prezes Krakowskiej Izby Skarbowej - fotografia portretowa.
Data:
Sygnatura: 1-G-130
Tytuł tematu: Stefan Czajkowski
Opis obrazu: Stefan Czajkowski, prezes Urzędu Patentowego RP przy biurku - fotografia portretowa.
Data: 1927
Sygnatura: 1-G-76
Tytuł tematu: Stefan Franciszek Czernecki
Opis obrazu: Stefan Franciszek Czernecki, inspektor pracy okręgu krakowskiego - fotografia sytuacyjna.
Data:
Sygnatura: 1-G-80
Tytuł tematu: Ignacy Czerniewski
Opis obrazu: Ignacy Czerniewski, inżynier, dyrektor PKP Kraków - fotografia portretowa.
Data:
Sygnatura: 1-G-82
Tytuł tematu: Aleksander Fedorowicz
Opis obrazu: Aleksander Fedorowicz, Inspektor pracy Zagłębia Dąbrowskiego - fotografia portretowa.
Data:
Sygnatura: 1-G-112
Tytuł tematu: Eleonora Czarnowska
Opis obrazu: Eleonora Czarnowska, przewodniczaca Rady Naczelnej Ziemianek, radca Izby Rolniczej - fotografia portretowa.
Data:
Sygnatura: 1-G-72
Tytuł tematu: Stefan Czajkowski
Opis obrazu: Stefan Czajkowski - fotografia portretowa.
Data:
Sygnatura: 1-G-75
Tytuł tematu: Tadeusz Esden - Tempski
Opis obrazu: Tadeusz Esden-Tempski, prezes Pomorskiej Izby Rolniczej - fotografia portretowa.
Data:
Sygnatura: 1-G-107
Tytuł tematu: Włodzimierz Dziekoński
Opis obrazu: Włodzimierz Dziekoński, inżynier, prezes Zjednoczenia Kolejowców Polskich przy biurku - fotografia sytuacyjna.
Data:
Sygnatura: 1-G-102
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl