Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: telekomunikacja (459 pozycji)

Tytuł tematu: Centrala telefoniczna w Krakowie
Opis obrazu: Centrala telefoniczna w gmachu Poczty Głównej w Krakowie.
Data: 1932-04
Sygnatura: 1-G-5326-1
Tytuł tematu: Urząd pocztowy w Krakowie
Opis obrazu: Automatyczna centrala telefoniczna.
Data: 1939-01
Sygnatura: 1-G-5335-10
Tytuł tematu: Urząd pocztowy w Krakowie
Opis obrazu: Centralka próbna w urzędzie pocztowym służąca do badania zespołów centrali.
Data: 1939-01
Sygnatura: 1-G-5335-8
Tytuł tematu: Urząd pocztowy w Krakowie
Opis obrazu: Nieużywana centralka telefoniczna w urzędzie pocztowym.
Data: 1939-01
Sygnatura: 1-G-5335-9
Tytuł tematu: Urząd pocztowy w Krakowie
Opis obrazu: Sala juzowa w urzędzie pocztowym. Pracownik obsługujący aparat Juza (Hughes'a) służący do przekazywania słowa pisanego systemem teletechnicznym.
Data: 1939-01
Sygnatura: 1-G-5335-7
Tytuł tematu: Urząd pocztowy w Krakowie
Opis obrazu: Sala juzowa w urzędzie pocztowym. Pracownica obsługująca aparat Juza (Hughes'a) służący do przekazywania słowa pisanego systemem teletechnicznym.
Data: 1939-01
Sygnatura: 1-G-5335-6
Tytuł tematu: Poczta Główna w Krakowie w narożniku ulic Potockiego i Wielopole
Opis obrazu: Automatyczne wybieracze linii.
Data: 1928-03
Sygnatura: 1-G-5324-10
Tytuł tematu: Poczta Główna w Krakowie w narożniku ulic Potockiego i Wielopole
Opis obrazu: Hala generatorów do ładowania akumulatorów. Widoczni m.in. inżynier Włodzimierz Kozubek (pierwszy z lewej), prezes Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Krakowie Julian Gostwicki (drugi z lewej), dyrektor I
Data: 1928-03
Sygnatura: 1-G-5324-11
Tytuł tematu: Urząd pocztowy w Krakowie
Opis obrazu: Sala juzowa w urzędzie pocztowym. Pracownicy obsługujący aparaty Juza (Hughes'a) służące do przekazywania słowa pisanego systemem teletechnicznym.
Data: 1939-01
Sygnatura: 1-G-5335-5
Tytuł tematu: Centrala telefoniczna w Krakowie
Opis obrazu: Centrala telefoniczna w gmachu Poczty Głównej w Krakowie.
Data: 1932-04
Sygnatura: 1-G-5326-2
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl