Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: technika (335 pozycji)

Tytuł tematu: Radiostacja "Raszyn" w Łazach
Opis obrazu: Stacja transformatorowa na terenie radiostacji.
Data: 1946
Sygnatura: 13-103
Tytuł tematu: Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie.
Opis obrazu: Gwiazdowy silnik lotniczy w gablocie muzeum.
Data: 1933 - 1939
Sygnatura: 1-K-450-1
Tytuł tematu: Warsztaty tramwajowe w Warszawie
Opis obrazu: Tramwaje remontowane w warsztatach - pośrodku wagon doczepny typ P10 (wersja II) nr boczny 1208, z prawej typ A nr boczny 94.
Data: 1940-09
Sygnatura: 2-7950
Tytuł tematu: Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie.
Opis obrazu: Ekspozycja poświęcona marynarce wojennej - na pierwszym planie przekrój torpedy, w tle z lewej przekrój okrętu wojennego i z prawej plansza z banderami różnych państw.
Data: 1933 - 1939
Sygnatura: 1-K-450-2
Tytuł tematu: Polskie Radio. Rozgłośnia w Łodzi.
Opis obrazu: Aparatura nadawcza rozgłośni z lampami elektronowymi dużej mocy.
Data: 1930 - 1939
Sygnatura: 1-K-1298
Tytuł tematu: Niemiecka służba pomocnicza podczas pracy
Opis obrazu: Niemiecka służba pomocnicza rozlewa do termosów wodę pitną dla żołnierzy.
Data: 1939-11
Sygnatura: 2-3995
Tytuł tematu: Opera "Rusznikarz" Alberta Lortzinga w Staatstheater des Generalgouvernements (Teatrze Państwowym Generalnej Guberni) w Krakowie
Opis obrazu: Stoją od lewej: Max Hartmann, Ernest Muller, Hilde Oldenburg.
Data: 1942-02
Sygnatura: 2-10125
Tytuł tematu: Infrastruktura radiostacji rozgłośni krakowskiej Polskiego Radia na Dębnikach
Opis obrazu: Urządzenia hydrauliczne radiostacji z tabliczką producenta "Bracia Słuccy - inżynierowie - Warszawa".
Data: 1938
Sygnatura: 1-K-1263-4
Tytuł tematu: Saper podczas odbezpieczania min na froncie włoskim
Opis obrazu: Saper podczas odbezpieczania min przeciwpiechotnych Schrapnellmine SMi 35 (Springmine) na froncie włoskim.
Data: 1944-11
Sygnatura: 2-2375
Tytuł tematu: Kazimierz Korsak
Opis obrazu: Kazimierz Korsak. Fotografia portretowa.
Data:
Sygnatura: 1-G-219
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl