Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: święta narodowe (819 pozycji)

Tytuł tematu: Obchody święta narodowego Jugosławii w Warszawie
Opis obrazu: Uczestnicy akademii zorganizowanej przez Stowarzyszenie Słowiańskie z okazji święta narodowego Jugosławii. W pierwszym rzędzie widoczny poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Jugosławii w Polsce Br
Data: 1932-12-02
Sygnatura: 1-D-943
Tytuł tematu: Obchody święta narodowego Jugosławii w Poznaniu
Opis obrazu: Uczestnicy akademii z okazji świeta narodowego Jugosławii. W pierwszym rzędzie widoczni m.in.: pisarz, delegat Ministerstwa Oświaty Jugosławii w Warszawie Julje Benesić, naczelnik Urzędu Wojewódzkieg
Data: 1934-12-02
Sygnatura: 1-D-946
Tytuł tematu: Obchody swięta narodowego Jugosławii w Warszawie
Opis obrazu: Uczestnicy akademii w klubie urzędników MSZ. Widoczny m.in.: poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Jugosławii w Polsce Aleksander Vukcević (pięty z lewej w pierwszym rzędzie) z małżonką.
Data: 1938-12
Sygnatura: 1-D-947
Tytuł tematu: Obchody święta narodowego Łotwy w Warszawie
Opis obrazu: Akademia z okazji święta narodowego Łotwy. Widok ogólny sali. Za stołem prezydialnym z lewej widoczny poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Łotwy w Polsce Olgerd Grosvald.
Data: 1933-11
Sygnatura: 1-D-1036
Tytuł tematu: Obchody święta narodowego Łotwy w Warszawie
Opis obrazu: Poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Łotwy w Polsce Martin Nuksa przy mikrofonie w studiu Polskiego Radia.
Data: 1929-11-18
Sygnatura: 1-D-1034-2
Tytuł tematu: Obchody święta narodowego Łotwy w Warszawie
Opis obrazu: Widok ogólny sali podczas akademii. Widoczny m.in.: poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Łotwy w Polsce Olgerd Grosvald.
Data: 1932-11-18
Sygnatura: 1-D-1035
Tytuł tematu: Obchody święta narodowego Łotwy w Warszawie
Opis obrazu: Prezydium akademii polsko-łotewskiej. Od lewej widoczni: poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Łotwy w Polsce Martin Nuksa, minister przemysłu i handlu Eugeniusz Kwiatkowski, oraz senator Witold K
Data: 1929-11-18
Sygnatura: 1-D-1034-1
Tytuł tematu: Obchody święta narodowego Jugosławii w Warszawie
Opis obrazu: Uczestnicy akademii w sali Rady Miejskiej. W pierwszym rzędzie od lewej widoczni: ppłk Adam Sokołowski (drugi z lewej), wicemarszałek sejmu Karol Polakiewicz, dyrektor Wydziału Wschodniego Departamen
Data: 1933-12-17
Sygnatura: 1-D-945
Tytuł tematu: Obchody święta narodowego Jugosławii w Poznaniu
Opis obrazu: Uczestnicy uroczystości odznaczeni orderami nadanymi przez króla Jugosławii Aleksandra I Karadziordziewicia. Od prawej widoczni: konsul Jugosławii w Poznaniu Marcel Scheffs, prezydent Poznania Cyryl
Data: 1933-12-17
Sygnatura: 1-D-944
Tytuł tematu: Obchody święta narodowego Jugosławii w Poznaniu
Opis obrazu: Przedstawiciele władz i organizatorzy akademii na tle dekoracji z portretem króla Jugosławii Aleksandra I Karadziordziewicia w auli Wyższej Szkoły Handlowej. Od lewej widoczni: sekretarz Towarzystwa
Data: 1932-12-12
Sygnatura: 1-D-942-2
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl