Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: szkoły zob. szkolnictwo (2085 pozycji)

Tytuł tematu: Promocja podchorążych w Szkole Podchorążych Artylerii w Toruniu
Opis obrazu: Otwarcie i poświęcenie wojskowego stadionu sportowego. Widoczni m.in. ksiądz biskup Władysław Bandurski (1), przedstawiciel Prezydenta RP gen. dyw. Jan Romer (2), komendant szkoły płk Henryk Kreiss
Data: 1929-08-15
Sygnatura: 1-W-879-6
Tytuł tematu: Promocja podchorążych w Szkole Podchorążych Artylerii w Toruniu
Opis obrazu: Przegląd 1 i 2 batalionu szkonego podchorążych przez przedstawiciela Prezydenta RP gen. dyw. Jana Romera.
Data: 1929-08-15
Sygnatura: 1-W-879-3
Tytuł tematu: Promocja podchorążych w Szkole Podchorążych Artylerii w Toruniu
Opis obrazu: Odczytywanie aktu nominacyjnego. Siedzą: gen. dyw. Rudolf Prich, ksiądz biskup Władysław Bandurski, gen. dyw. Jan Romer. Z tyłu stoji m.in.: płk Emil Przedrzymirski-Krukowicz,.
Data: 1929-08-15
Sygnatura: 1-W-879-5
Tytuł tematu: Promocja podchorążych w Szkole Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu
Opis obrazu: Defilada nowo mianowanych podporuczników służby stałej kawalerii przed Naczelnym Wodzem Edwardem Rydzem-Śmigłym.
Data: 1938-10-15
Sygnatura: 1-W-878-5
Tytuł tematu: Promocja podchorążych w Szkole Podchorążych Artylerii w Toruniu
Opis obrazu: Powitanie księdza biskupa Władysława Bandurskiego na dworcu w Toruniu. Na lewo od biskupa komendant Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu płk Henryk Kreiss.
Data: 1929-08-15
Sygnatura: 1-W-879-1
Tytuł tematu: Promocja podchorążych w Szkole Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu
Opis obrazu: Marszałek Edward Rydz-Śmigły w( z prawej) wręcza prymusowi tzw. Złotą Szablę Prezydenta, podczas uroczystej promocji na skarpie wiślanej w Grudziądzu.
Data: 1938-10-15
Sygnatura: 1-W-878-2
Tytuł tematu: Promocja podchorążych w Szkole Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu
Opis obrazu: Fragment uroczystej defilady podchorążych kawalerii przed Wodzem Naczelnym Edwardem Rydzem-Śmigłym (z lewej, na trybunie).
Data: 1938-10-15
Sygnatura: 1-W-878-3
Tytuł tematu: Promocja podchorążych w Szkole Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu
Opis obrazu: Nowo mianowani podporucznicy defilują przed Naczelnym Wodzem Edwardem Rydzem-Śmigłym.
Data: 1938-10-15
Sygnatura: 1-W-878-4
Tytuł tematu: Promocja podchorążych w Szkole Podchorążych Artylerii w Toruniu
Opis obrazu: Defilada 2 batalionu absolwentów Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu przed przedstawicielem Prezydenta RP gen. dyw. Janem Romerem (pierwszy z prawej). Widoczni także ksiądz biskup Władysław Bandu
Data: 1929-08-15
Sygnatura: 1-W-879-4
Tytuł tematu: Promocja podchorążych w Szkole Podchorążych Artylerii w Toruniu
Opis obrazu: Uroczyste śniadanie absolwentów Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu. Siedzą od lewej: gen. bryg. w st. sp. Józef Burhardt, ks. biskup Władysław Bandurski, przedstawiciel Prezydenta RP gen. dyw. J
Data: 1929-08-15
Sygnatura: 1-W-879-2
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl