Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: szkolnictwo wyższe (3098 pozycji)

Tytuł tematu: Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii
Opis obrazu: Wręczenie dyplomów żołnierzom studentom.
Data: 1941 - 1944
Sygnatura: 21-194
Tytuł tematu: Jan Zachwatowicz
Opis obrazu: Jan Zachwatowicz, profesor Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej - fotografia portretowa.
Data: 1950 - 1956
Sygnatura: 20-117-1
Tytuł tematu: Uroczystości imieninowe ś.p. Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Opis obrazu: Przedstawiciele senatów uczelni wyższych składają wieniec w Belwederze.
Data: 1938-03-19
Sygnatura: 1-A-150-5
Tytuł tematu: Nadanie doktoratu honoris causa prof. Stanisławowi Kotowi
Opis obrazu: Przybycie gości na uroczystość. Od prawej: NN, NN, Władysław Banaczyk - poseł Rady Narodowej, NN, Jan Tabaczyński - sekretarz Komitetu dla Spraw Kraju, NN, Stanisław Mikołajczyk - wicepremier, NN, M
Data: 1941-06-26
Sygnatura: 18-51-1
Tytuł tematu: Uroczystości imieninowe śp. Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Opis obrazu: Delegacja Uniwersytetu im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie składa wieniec przed Belwederem.
Data: 1939-03-19
Sygnatura: 1-A-151-9
Tytuł tematu: Nadanie doktoratu honoris causa prof. Stanisławowi Kotowi
Opis obrazu: Przybycie gości na uroczystość. Od lewej: Jan Tabaczyński - sekretarz Komitetu dla Spraw Kraju, Stanisław Mikołajczyk - wicepremier.
Data: 1941-06-26
Sygnatura: 18-51-3
Tytuł tematu: Nadanie gen. Władysławowi Sikorskiemu doktoratu honoris causa na uniwersytecie St. Andrews
Opis obrazu: Przemówienie jednego z uczestników uroczystości. Widoczny m.in. premier RP i Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski (siedzi z prawej na pierwszym planie).
Data: 1940 - 1943
Sygnatura: 21-30-2
Tytuł tematu: Nadanie doktoratu honoris causa prof. Stanisławowi Kotowi
Opis obrazu: Przybycie gości na uroczystość. Od prawej: NN, Władysław Banaczyk - poseł Rady Narodowej.
Data: 1941-06-26
Sygnatura: 18-51-2
Tytuł tematu: Nadanie gen. Władysławowi Sikorskiemu doktoratu honoris causa na uniwersytecie St. Andrews
Opis obrazu: Powitanie gen. Władysława Sikorskiego ( z prawej).
Data: 1940 - 1943
Sygnatura: 21-30-1
Tytuł tematu: Wacław Borowski
Opis obrazu: Wacław Borowski, kierownik wydziału ekonomicznego Banku Gospodarstwa Krajowego - fotografia portretowa.
Data: 1910 - 1939
Sygnatura: 1-G-44
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl