Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: statystyka (28 pozycji)

Tytuł tematu: Powszechny Spis Ludności w 1931 roku
Opis obrazu: Uczestnicy konferencji. Widoczni m.in. wicewojewoda poznański Stanisław Kaucki i starosta powiatu poznańskiego Zbigniew Jarzykowski.
Data: 1931-10-19
Sygnatura: 1-A-3535
Tytuł tematu: Powszechny Spis Ludności w 1931 roku
Opis obrazu: Wypełnianie arkuszy spisowych przez kobiety wiejskie z Bronowic k. Krakowa.
Data: 1931-12
Sygnatura: 1-A-3536
Tytuł tematu: Powszechny Spis Ludności w 1931 roku
Opis obrazu: Aleksandra Piłsudska podczas wypełniania arkusza spisowego.
Data: 1931-12
Sygnatura: 1-A-3537-3
Tytuł tematu: Ogólnopolski zjazd statystyków miejskich w Poznaniu
Opis obrazu: Uczestnicy ogólnopolskiego zjazdu statystyków miejskich w Ratuszu poznańskim.
Data: 1939-03-18
Sygnatura: 1-A-3527
Tytuł tematu: Powszechny Spis Ludności w 1931 roku
Opis obrazu: Prezydent RP Ignacy Mościcki podczas wypełniania arkusza spisowego.
Data: 1931-12
Sygnatura: 1-A-3537-2
Tytuł tematu: Wystawa budownictwa wojskowego w Warszawie
Opis obrazu: Plakaty przedstawiające dane statystyczne Departamentu Budownictwa M.S.Wojsk. za lata 1923-1933.
Data: 1934-01
Sygnatura: 1-W-1064-6
Tytuł tematu: Powszechny Spis Ludności w 1931 roku
Opis obrazu: Odprawa komisarzy spisowych przed wyruszeniem na miasto u generalnego komisarza spisowego Rajmunda Buławskiego (siedzi przy piecu).
Data: 1931-12
Sygnatura: 1-A-3537-1
Tytuł tematu: Powszechny Spis Ludności w 1931 roku
Opis obrazu: Uczestnicy zjazdu. Widoczni m.in. minister spraw wewnętrznych Bronisław Pieracki, wiceminister spraw wewnętrznych Władysław Korsak, generalny komisarz spisowy Rajmund Buławski, wicedyrektor Głównego
Data: 1931-09-22
Sygnatura: 1-A-3533
Tytuł tematu: Powszechny Spis Ludności w 1931 roku
Opis obrazu: Uczestnicy zjazdu.Widoczni m.in. wicewojewoda lubelski Władysław Długocki (siedzi, piąty z lewej), naczelnik Wydziału Administracyjnego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Grużewski (siedzi, trzeci z lew
Data: 1931-10
Sygnatura: 1-A-3534
Tytuł tematu: Aleksander Landsberg
Opis obrazu: Aleksander Landsberg, inżynier, naczelnik Centralnego Biura Statystyki Przewozów PKP. Fotografia portretowa.
Data:
Sygnatura: 1-G-252
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl