Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: spółdzielczość (2789 pozycji)

Tytuł tematu: Pokaz spółdzielczości wojskowej w salach kasyna garnizonowego w Warszawie
Opis obrazu: Zastępca szefa Departamentu Intendentury MSWojsk. płk dr Karol Rudolf przecinając wstęgę dokonuje uroczystego otwarcia wystawy spółdzielczości wojskowej.
Data: 1930-04-04
Sygnatura: 1-W-2182
Tytuł tematu: Konferencja spółdzielni mieszkaniowych
Opis obrazu: Prezydium konferencji. Stoją od lewej: M. Rudziński, E. Łukosiewicz, Siedlecki (przewodniczący), J. Jarosiński, A. Ciszek.
Data:
Sygnatura: 1-G-7237
Tytuł tematu: Przekazanie wojsku 13 samochodów ufundowanego przez Związek Spółdzielni Spożywców RP "Społem" w Warszawie
Opis obrazu: Fragment uroczystości na placu marszałka Józefa Piłsudskiego. Widoczni m.in.: ksiądz Stanisław Trzeciak, gen. Aleksander Litwinowicz (7. z prawej), gen. Henryk Krok-Paszkowski, gen. Stanisław Roupper
Data: 1939-06-04
Sygnatura: 1-W-3105-1
Tytuł tematu: Zjazd przedstawicieli Związku Rewizyjnego Spółdzielni Wojskowych w sali Kasyna Oficerskiego w Warszawie
Opis obrazu: Widok na salę obrad i uczestników Zjazdu w garnizonowym Kasynie Oficerskim w Warszawie.
Data:
Sygnatura: 1-W-2181-2
Tytuł tematu: Otwarcie spółdzielni mieszkaniowej w Warszawie
Opis obrazu: Członek Rady Nadzorczej nowej spółdzielni Stanisław Szwalbe wręcza klucze.
Data: 1927-01
Sygnatura: 1-G-7220
Tytuł tematu: Przekazanie wojsku 13 samochodów ufundowanego przez Związek Spółdzielni Spożywców RP "Społem" w Warszawie
Opis obrazu: Ksiądz Stanisław Trzeciak święci polskie Fiaty 621, na placu marszałka Józefa Piłsudskiego. Widoczne delegacje spółdzielni spożywców z okręgów ciechanowskiego i chełmskiego.
Data: 1939-06-04
Sygnatura: 1-W-3105-2
Tytuł tematu: Posiedzenie Państwowej Rady Spółdzielczej w Ministerstwie Skarbu
Opis obrazu: Posiedzenie Państwowej Rady Spółdzielczej w Ministerstwie Skarbu. Widoczni m.in.: wiceminister Leon Kozłowski (1), prezes Janusz Kwieciński (2), B. Bitner (3).
Data: 1933-01-17
Sygnatura: 1-G-6516
Tytuł tematu: Przekazanie wojsku 13 samochodów ufundowanego przez Związek Spółdzielni Spożywców RP "Społem" w Warszawie
Opis obrazu: Widok ogólny na uczestników uroczystości poświęcenia polskich Fiatów 621, na placu marszałka Józefa Piłsudskiego. Widoczne delegacje spółdzielni spożywców oraz liczne poczty sztandarowe.
Data: 1939-06-04
Sygnatura: 1-W-3105-3
Tytuł tematu: Romuald Mielczarski
Opis obrazu: Romuald Mielczarski, działacz spółdzielczy. Fotografia portretowa.
Data:
Sygnatura: 1-G-311
Tytuł tematu: Jarmark nad Piną w Pińsku
Opis obrazu: Widok ogólny. W głębi kolegium i kościół Jezuitów oraz budynek z widocznym napisem: "Społem. Związek Spółdzielni Spożywców Rz.P. Oddział w Brześciu. Magazyn w Pińsku".
Data: 1930 - 1939
Sygnatura: 1-G-5785
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl