Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: sądownictwo zob. też procesy (7 pozycji)

1 |
Tytuł tematu: Sprawa majora Henryka Sobolewskiego
Opis obrazu: Ogólny widok sali rozpraw w wojskowym sądzie okręgowym. Widoczni m.in. przewodniczący składu sędziowskiego płk Rumiński (pierwszy z lewej, na tle drzwi), oskarżony major Henryk Sobolewski (stoi z pra
Data: 1931-02-19
Sygnatura: 1-W-749-3
Tytuł tematu: Godzieniec Michał
Opis obrazu: Szeregowy Michał Godzieniec. Fotografia portretowa zamieszczona w prasie w związku z proces o szpiegostwo.
Data:
Sygnatura: 1-W-742
Tytuł tematu: Wizja lokalna przeprowadzona podczas procesu Rity Gorgonowej oskarżonej o zabójstwo Elżbiety (Lusi) Zaremby córki lwowskiego architekta Henryka Zaremby w miejscu popełnienia zbrodni w willi Brzuchowicach
Opis obrazu: Przebieg wizji lokalnej. Widoczni m.in.: sędzia Alfred Jendl, sędzia Jan Ostręga, prokurator Bohdan Szypuła, sędzia Leonard Solecki.
Data: 1933-03-18 - 1933-03-19
Sygnatura: 1-B-638-11
Tytuł tematu: Proces Rity Gorgonowej oskarżonej o zabójstwo Elżbiety (Lusi) Zaremby córki lwowskiego architekta Henryka Zaremby przed Sądem Okręgowym w Krakowie
Opis obrazu: Obrońca oskarżonej Rity Gorgonowej Mieczysław Ettinger podczas procesu.
Data: 1933-03-06 - 1933-04-29
Sygnatura: 1-B-636-105
Tytuł tematu: Rozprawa sądowa w sądzie grodzkim w Warszawie przeciwko zapaśnikowi Teodorowi Sztekkerowi oskarżonemu o usiłowanie zabójstwa zapaśnika Władysława Miazi
Opis obrazu: Zapaśnik Teodor Sztekker (z lewej) na ławie oskarżonych.
Data: 1934-09
Sygnatura: 1-S-3423
Tytuł tematu: Sprawa karna sierżanta Tomasza Roupy
Opis obrazu: Sierżant WP Tomasz Roupa oskarżony o zabójstwo swojej narzeczonej, podczas rozmowy na sali sądowej ze swoim obrońcą dr Aleksandrowiczem.
Data: 1934
Sygnatura: 1-W-748-3
Tytuł tematu: Proces Rity Gorgonowej oskarżonej o zabójstwo Elżbiety (Lusi) Zaremby córki lwowskiego architekta Henryka Zaremby przed Sądem Okręgowym w Krakowie
Opis obrazu: Świadek Józef Kamiński (na pierwszym planie z prawej) ogrodnik w domu architekta Henryka Zaremby podczas składania zeznań. Przed nim widoczne dowody rzeczowe w sprawie.
Data: 1933-03-06 - 1933-04-29
Sygnatura: 1-B-636-25
1 |
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl