Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: samorządy (731 pozycji)

Tytuł tematu: Otwarcie XIII sesji Poznańskiego Sejmiku Wojewódzkiego w Poznaniu
Opis obrazu: Przebieg obrad XIII sesji Poznańskiego Sejmiku Wojewódzkiego.
Data: 1935-10-24
Sygnatura: 1-A-3098
Tytuł tematu: XI sesja Poznańskiego Sejmiku Wojewódzkiego w Poznaniu
Opis obrazu: Przebieg obrad XI sesji Poznańskiego Sejmiku Wojewódzkiego. Widoczni m.in. wojewoda poznański Roger Raczyński, prezydent miasta Bydgoszczy Leon Barciszewski, starosta powiatu poznańskiego Zbigniew Ja
Data: 1933-04-27
Sygnatura: 1-A-3097
Tytuł tematu: Posiedzenie Poznańskiego Sejmiku Wojewódzkiego w sali Starostwa Krajowego w Poznaniu
Opis obrazu: Przebieg obrad Poznańskiego Sejmiku Wojewódzkiego. Widoczni m.in.: wiceminister spraw wewnętrznych Władysław Korsak (I rząd 1. z lewej), wicewojewoda poznański Jan Łepkowski (I rząd 2. z lewej).
Data: 1938
Sygnatura: 1-A-3099
Tytuł tematu: Ludwik Begale
Opis obrazu: Ludwik Begale, starosta krajowy poznański. Fotografia portretowa.
Data:
Sygnatura: 1-A-3100
Tytuł tematu: Sejmik w Radomiu
Opis obrazu: Sala maszyn drukarskich Sejmiku Radomskiego.
Data:
Sygnatura: 1-A-3108-3
Tytuł tematu: Posiedzenie sejmiku powiatu warszawskiego w Warszawie
Opis obrazu: Uczestnicy obrad sejmiku powiatu warszawskiego.
Data: 1933
Sygnatura: 1-A-3110
Tytuł tematu: Zjazd sejmików powiatowych w sali Rady Miejskiej w Warszawie
Opis obrazu: Widok na salę obrad w chwili otwarcia zjazdu sejmików powiatowych.
Data: 1925-02-02
Sygnatura: 1-A-3111
Tytuł tematu: Sejmik w Radomiu
Opis obrazu: Kancelaria biura Wydziału Powiatowego i ekspedycja "Przeglądu Sejmikowego" Sejmiku Radomskiego.
Data:
Sygnatura: 1-A-3108-2
Tytuł tematu: Posiedzenie Rady Powiatowej w Krakowie
Opis obrazu: Przemówienie starosty krakowskiego Mariana Zborowskiego na posiedzeniu Rady Powiatowej.
Data: 1928-10
Sygnatura: 1-A-3105
Tytuł tematu: Sejmik w Radomiu
Opis obrazu: Biuro Komasacyjno-Melioracyjne Sejmiku Radomskiego.
Data:
Sygnatura: 1-A-3108-1
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl