Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: rzeki (2547 pozycji)

Tytuł tematu: Panorama Witebska
Opis obrazu: Widok od strony rzeki Dźwiny.
Data: 1943
Sygnatura: 2-1898
Tytuł tematu: Żołnierze z niemieckiego oddziału rozpoznawczego w bagnach rzeki Volturno
Opis obrazu: Żołnierze z niemieckiego oddziału rozpoznawczego przedzierają się przez bagna rzeki Volturno.
Data: 1943-11
Sygnatura: 2-2122
Tytuł tematu: Wojska niemieckie podczas walk o Akwizgran (Aachen)
Opis obrazu: Dwaj żołnierze niemieccy ukrywają się w okopach nad rzeką podczas walk o Akwizgran (Aachen).
Data: 1944-12
Sygnatura: 2-424
Tytuł tematu: Spadochroniarze niemieccy na froncie włoskim
Opis obrazu: Dwaj spadochroniarze niemieccy (z 4 FJR Fallschrim - Jager - Regiment) przechodzą przez rzekę na froncie włoskim. W tle widoczny most.
Data: 1944-01
Sygnatura: 2-2125
Tytuł tematu: Panorama zniszczonego Witebska
Opis obrazu: Widok od strony rzeki Dźwiny.
Data: 1943
Sygnatura: 2-1900
Tytuł tematu: Przeprawa wojsk niemieckich i Kozaków przez Sawę
Opis obrazu: Żołnierze korpusu kozackiego działającego w ramach Wehrmachtu podczas przeprawy przez rzekę Sawę w Chorwacji. Załadunek taborów konnych z zaopatrzeniem i sprzętu wojskowego na prom rzeczny.
Data: 1944-09
Sygnatura: 2-563
Tytuł tematu: Grenadierzy pancerni SS podczas przeprawy przez górski strumień na froncie bałkańskim
Opis obrazu: Grenadierzy pancerni SS podczas przeprawy przez górski strumień na froncie bałkańskim w pościgu za partyzantami jugosłowiańskimi. Jeden z żołnierzy niesie karabin maszynowy MG-34 z magazynkiem bębnow
Data: 1944-09
Sygnatura: 2-566
Tytuł tematu: Wojska niemieckie w rejonie Zagłębia Saary
Opis obrazu: Żołnierz okryty pałatką (celtą) maskująca zakłada taśmę nabojową do karabinu maszynowego MG-42 na brzegu rzeki na froncie w Zagłębiu Saary.
Data: 1944
Sygnatura: 2-430
Tytuł tematu: Droga z serpentynami między Omis a Zaostrog w Chorwacji
Opis obrazu: Wojskowy samochód na drodze z serpentynami między Omis a Zaostrog w Chorwacji nad wybrzeżem Adriatyku. W tle z prawej strony widoczna rzeka Cetina.
Data: 1941-04
Sygnatura: 2-501
Tytuł tematu: Niemieccy żołnierze forsują Skaldę
Opis obrazu: Walki u ujścia rzeki Skaldy. Grupa niemieckich żołnierzy forsuje rzekę po prowizorycznej kładce, by przedostać się do ziemi niczyjej.
Data: 1944-10
Sygnatura: 2-399
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl