Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: rząd (2687 pozycji)

Tytuł tematu: Dyrektorait Okręgu Kłajpedy
Opis obrazu: Posiedzenie dyrektoriatu z udziałem premiera Augustinasa Voldemarasa (1), Antanasa Merkysa (2) i Otto Kadgiehna (2. z lewej).
Data: 1927
Sygnatura: 1-E-9493
Tytuł tematu: Joseph Bech
Opis obrazu: Joseph Bech, premier Luksemburga - fotografia w stroju galowym.
Data: 1926 - 1935
Sygnatura: 1-E-9586
Tytuł tematu: Dovas Zaunius
Opis obrazu: Dovas Zaunius, minister spraw zagranicznych Litwy - fotografia portretowa.
Data: 1929 - 1930
Sygnatura: 1-E-9487
Tytuł tematu: Przyłączenie Okręgu Kłajpedy do Niemiec
Opis obrazu: Moment podpisania przez ministrów Joachima von Ribbentropa (z prawej) i Juozasa Urbsysa umowy o przekazaniu Okręgu Kłajpedy.
Data: 1939-03-22
Sygnatura: 1-E-9496
Tytuł tematu: Augustinas Voldemaras
Opis obrazu: Augustinas Voldemaras ze swą żoną.
Data: 1928-05
Sygnatura: 1-E-9485
Tytuł tematu: Antanas Smetona i Augustinas Voldemaras w Kownie
Opis obrazu: Prezydent Antanas Smetona (z brodą) ze swą żoną Sofiją Chodakauskaite-Smetoniene i premierem Augustinasem Voldemarasem (częściowo zasłonięty przez kwiaty). Towarzyszy im m.in. Jonas Vilesis (1. prawe
Data: 1928
Sygnatura: 1-E-9491
Tytuł tematu: Arturs Alberings
Opis obrazu: Arturs Alberings, premier Łotwy - fotografia portretowa.
Data: 1926
Sygnatura: 1-E-9593
Tytuł tematu: Przyłączenie Okręgu Kłajpedy do Niemiec
Opis obrazu: Moment podpisania przez ministrów Joachima von Ribbentropa (z prawej) i Juozasa Urbsysa umowy o przekazaniu Okręgu Kłajpedy.
Data: 1939-03-22
Sygnatura: 1-E-9496-4
Tytuł tematu: Przyłączenie Okręgu Kłajpedy do Niemiec
Opis obrazu: Adolf Hitler w drodze do ratusza.
Data: 1939-03-22
Sygnatura: 1-E-9498-1
Tytuł tematu: Wizyta Mykolasa Slezeviciusa w Moskwie
Opis obrazu: Powitanie na dworcu Białorusko-Bałtyckim premiera Mykolas Slezeviciusa (1. z prawej) przez Gieorgija Cziczerina (z laską).
Data: 1926-10
Sygnatura: 1-E-9499
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl