Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: religie (5840 pozycji)

Tytuł tematu: 6 Dywizja Piechoty Armii Polskiej w ZSRR
Opis obrazu: Msza święta przed kaplicą.
Data: 1941 - 1942
Sygnatura: 21-161-10
Tytuł tematu: Żołnierze niemieccy szydzą z katolickiego obrzędu
Opis obrazu: Grupa żołnierzy niemieckich - jeden przebrany za księdza.
Data: 1940 - 1944
Sygnatura: 21-228
Tytuł tematu: Pobyt Józefa Piłsudskiego na Wołyniu
Opis obrazu: Józef Piłsudski siedzi w fotelu na mszy polowej celebrowanej przez biskupa Ignacego Dubowskiego (stoi przodem do ołtarza).
Data: 1922-10-16
Sygnatura: 1-A-100-1
Tytuł tematu: Wiec protestacyjny przeciwko roszczeniom ZSRR wobec Polski
Opis obrazu: Uczestnicy protestu. Na pierwszym planie od prawej: biskup Karol Radoński, biskup prawosławny Sawa.
Data: 1942 - 1945
Sygnatura: 21-243
Tytuł tematu: 6 Dywizja Piechoty Armii Polskiej w ZSRR
Opis obrazu: Msza polowa.
Data: 1941 - 1942
Sygnatura: 21-161-9
Tytuł tematu: Polskie zabytki sakralne zniszczone przez Niemców
Opis obrazu: Widok ogólny zniszczonego obiektu.
Data: 1940 - 1944
Sygnatura: 21-204-1
Tytuł tematu: Pobyt Józefa Piłsudskiego na Wołyniu
Opis obrazu: Józef Piłsudski klęczy na mszy polowej na klęczniku, biskup Ignacy Dubowski przed ołtarzem (1. z prawej).
Data: 1922-10-16
Sygnatura: 1-A-100-2
Tytuł tematu: Polskie zabytki sakralne zniszczone przez Niemców
Opis obrazu: Krzyż.
Data: 1940 - 1944
Sygnatura: 21-204-2
Tytuł tematu: Polskie zabytki sakralne zniszczone przez Niemców
Opis obrazu: Figura Najświętszego Serca Jezusa.
Data: 1940 - 1944
Sygnatura: 21-204-3
Tytuł tematu: Wielkanoc - Grób Pański w kościele w Wielką Sobotę
Opis obrazu: Grób Pański w kościele w Wielką Sobotę - widoczni adorujący Polacy.
Data: 1941 - 1944
Sygnatura: 21-247
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl