Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: administracja (1523 pozycji)

Tytuł tematu: Uroczystość zmiany nazwy ulicy Raszyńskiej w Warszawie na ulicę płk. Otto Sommera
Opis obrazu: Uroczystość zmiany nazwy ulicy Raszyńskiej w Warszawie na ulicę płk. Otto Sommera - dowódcy wojennej szkoły lotniczej, poległego nad Anglią. Widoczni krewni i koledzy. Z lewej dr Ludwig Fischer - gub
Data: 1940-11
Sygnatura: 2-3761
Tytuł tematu: Adolf Gerteis podczas wygłaszania przemówienia
Opis obrazu: Adolf Gerteis - dyrektor generalnej dyrekcji Kolei Wschodniej podczas wygłaszania przemówienia. W pierwszym rzędzie od lewej widoczni: Hans Frank, Arthur Seyss - Inquart i Josef Friedrich Buhler.
Data: 1940-04
Sygnatura: 2-2805
Tytuł tematu: Gubernator Hans Frank przemawiania na spotkaniu z urzędnikami sądownictwa
Opis obrazu: Gubernator Hans Frank przemawia do urzędników niemieckiego sądownictwa w Generalnym Gubernatorstwie (sala Akademii Górniczej w Krakowie).
Data: 1940-04
Sygnatura: 2-2804
Tytuł tematu: Gubernator Hans Frank na odprawie urzędników
Opis obrazu: Gubernator Hans Frank na odprawie urzędników jednego z wydziałów rządu Generalnego Gubernatorstwa.
Data: 1941-05
Sygnatura: 2-2808
Tytuł tematu: Uroczystość zmiany nazwy ulicy Raszyńskiej w Warszawie na ulicę płk. Otto Sommera
Opis obrazu: Uroczystość zmiany nazwy ulicy Raszyńskiej w Warszawie na ulicę płk. Otto Sommera - dowódcy wojennej szkoły lotniczej, poległego nad Anglią.
Data: 1940-11
Sygnatura: 2-3763
Tytuł tematu: Ziemie polskie pod okupacją niemiecką
Opis obrazu: Pałac Blanka w Warszawie - siedziba starosty miejskiego.
Data: 1940-07
Sygnatura: 2-3765
Tytuł tematu: Gubernator Hans Frank na spotkaniu z urzędnikami sądownictwa
Opis obrazu: Spotkanie gubernatora Hansa Franka z urzędnikami niemieckiego sądownictwa w Generalnym Gubernatorstwie (sala Akademii Górniczej). W pierwszym rzędzie widoczni: Hans Frank (drugi z prawej) i Josef Fri
Data: 1940-04
Sygnatura: 2-2809
Tytuł tematu: Pałac Blanka w Warszawie
Opis obrazu: Pałac Blanka w Warszawie - siedziba starosty miejskiego.
Data: 1940 - 1944
Sygnatura: 2-3766
Tytuł tematu: Gubernator Hans Frank na zebraniu wydziału kolei
Opis obrazu: Gubernator Hans Frank (z lewej) i dyrektor generalnej dyrekcji Kolei Wschodniej Adolf Gerteis podczas zebrania wydziału kolei w kasynie państwowym.
Data: 1939 - 1944
Sygnatura: 2-2806
Tytuł tematu: Posiedzenie rządu Generalnego Gubernatorstwa
Opis obrazu: Gubernator Hans Frank wygłasza przemówienie podczas posiedzenia rządu Generalnego Gubernatorstwa w gmachu Akademii Górniczej w Krakowie.
Data: 1941-12
Sygnatura: 2-2807
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl