Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: administracja (1523 pozycji)

Tytuł tematu: Drogowskazy w Zakopanem
Opis obrazu: Widok na drogowskaz przy jednej z ulic.
Data: 1939-01
Sygnatura: 1-U-8026-1
Tytuł tematu: Odejście gen. dyw. Kazimierza Dzierżanowskiego ze stanowiska dowódcy OK VII Poznań
Opis obrazu: Wręczenie wazonu pamiątkowego przez prezesa Smula. Na prawo od wazonu: płk dypl. Erwin Więckowski, gen. Kazimierz Dzierżanowski. Widoczny także m.in. mjr dypl. Franciszek Węgrzyn.
Data: 1932-08
Sygnatura: 1-W-74-1
Tytuł tematu: Fragmenty miasta Stoczek
Opis obrazu: Fragment ulicy. Widoczny drogowskaz z informacją o podziale administracyjnym.
Data: 1930
Sygnatura: 1-U-5961-1
Tytuł tematu: Rocznica bitwy warszawskiej – uroczystości Święta Żołnierza w Warszawie
Opis obrazu: Trybuna na ul. Długiej. W pierwszym rzędzie stoją od lewej: prezes Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny gen. Roman Górecki, wiceminister komunikacji Julian Piasecki, biskup polowy Józef Gawl
Data: 1936-08-15
Sygnatura: 1-P-3376-2
Tytuł tematu: Dawna granica galicyjsko - węgierska na drodze ze Spytkowic na Orawę
Opis obrazu: Miejsce przebiegu dawnej granicy galicyjsko - węgierskiej oraz granicy powiatów: nowotarskiego i makowskiego. Widoczne tablice administracyjne.
Data: 1930-08
Sygnatura: 1-U-8368
Tytuł tematu: Drogowskazy w Zakopanem
Opis obrazu: Widok ogólny części drogowskazu.
Data: 1939-01
Sygnatura: 1-U-8026-2
Tytuł tematu: Uroczystości ku czci pułkownika Leopolda Lisa-Kuli – akademia w Warszawie
Opis obrazu: Prezydium akademii w sali Rady Miejskiej. Siedzą od lewej: publicysta Ignacy Matuszewski, poseł Tadeusz Schaetzel, inspektor armii gen. Tadeusz Piskor, żona marszałka Józefa Piłsudskiego Aleksandra P
Data: 1934-03-04
Sygnatura: 1-P-3466-1
Tytuł tematu: Samochody wylosowane podczas akcji oszczędzania w Powszechnej Kasie Oszczędności
Opis obrazu: Widok fragmentu siedziby Ministerstwa Finansów przy ul. Świętokrzyskiej. Z prawej widoczny samochód Warszawa M-20, w tle wylosowane podczas akcji samochody Warszawa M-20 model 57.
Data: 1958
Sygnatura: 51-65-9
Tytuł tematu: Sprowadzenie prochów Joachima Lelewela do Polski – powitanie w Warszawie
Opis obrazu: Przedstawiciele władz na dworcu w oczekiwaniu na pociąg. Widoczni m.in. dyrektor Teatrów Miejskich w Warszawie Artur Śliwiński (1. z lewej), komendant m.st. Warszawy płk Bolesław Wieniawa-Długoszowsk
Data: 1929-09
Sygnatura: 1-P-3468
Tytuł tematu: Ruiny dworu Piłsudskich w Zułowie
Opis obrazu: Drewniana tablica gminna miejscowości zawieszona na drzewie.
Data: 1934-10
Sygnatura: 1-U-8219-11
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl