Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: administracja (1523 pozycji)

Tytuł tematu: Jerzy Paciorkowski
Opis obrazu: Jerzy Paciorkowski, wojewoda warszawski. W gabinecie pracy.
Data:
Sygnatura: 1-A-3051
Tytuł tematu: Ludwik Bociański w nieustalonych okolicznościach
Opis obrazu: Wojewoda wileński Ludwik Bociański podczas strzelania.
Data: 1935 - 1939
Sygnatura: 1-A-3062
Tytuł tematu: Stanisław Twardo
Opis obrazu: Stanisław Twardo, wojewoda warszawski. Fotografia portretowa.
Data:
Sygnatura: 1-A-3053
Tytuł tematu: Kazimierz Moszyński
Opis obrazu: Kazimierz Moszyński, wojewoda tarnopolski. Fotografia portretowa.
Data:
Sygnatura: 1-A-3044
Tytuł tematu: Władysław Korsak
Opis obrazu: Władysław Korsak, wicewojewoda warszawski. Fotografia portretowa.
Data:
Sygnatura: 1-A-3050-1
Tytuł tematu: Uroczystość wręczenia staroście zaleszczyckiemu Józefowi Krzyżanowskiemu dyplomu honorowego obywatela miasta Zaleszczyki
Opis obrazu: Członkowie Rady Miejskiej miasta Zaleszczyki po uroczystości. Widoczni m.in. burmistrz Stefan Hebda (xx), starosta zaleszczycki Józef Krzyżanowski (x) i sędzia, dr Alojzy Juzwa (1. z prawej na 1. pla
Data: 1935
Sygnatura: 1-A-3048
Tytuł tematu: Władysław Sołtan
Opis obrazu: Władysław Sołtan, wojewoda warszawski. Fotografia portretowa.
Data:
Sygnatura: 1-A-3052
Tytuł tematu: Stanisław Twardo
Opis obrazu: Stanisław Twardo, wojewoda warszawski. Fotografia portretowa.
Data:
Sygnatura: 1-A-3054
Tytuł tematu: Władysław Korsak
Opis obrazu: Władysław Korsak, wicewojewoda warszawski. W gabinecie pracy.
Data:
Sygnatura: 1-A-3050-2
Tytuł tematu: Zygmunt Beczkowicz
Opis obrazu: Zygmunt Beczkowicz, wojewoda wileński. Fotografia portretowa.
Data: 1932-12
Sygnatura: 1-A-3061
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl