Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: procesy zob. też sądownictwo (391 pozycji)

Tytuł tematu: Proces w Neustrelitz przeciwko rodzinie Nogensów, która fałszywymi zeznaniami spowodowała skazanie niewinnego polskiego robotnika Józefa Jakubowskiego na karę śmierci
Opis obrazu: Fragment procesu. Na pierwszym planie siedzą od lewej oskarżeni: August Nogens, Paweł Blocker, matka Nogensów Kallerowa i Fritz Nogens.
Data: 1929
Sygnatura: 1-Z-858-3
Tytuł tematu: Proces w Neustrelitz przeciwko rodzinie Nogensów, która fałszywymi zeznaniami spowodowała skazanie niewinnego polskiego robotnika Józefa Jakubowskiego na karę śmierci
Opis obrazu: Fragment procesu. Na pierwszym planie widoczni od lewej oskarżeni: August Nogens, Paweł Blocker, matka Nogensów Kallerowa i Fritz Nogens.
Data: 1929
Sygnatura: 1-Z-858-4
Tytuł tematu: Inżynier chemik Zbigniew Dunikowski demonstruje dziennikarzom swoje laboratorium w San Remo w związku z rewizją procesu
Opis obrazu: Inżynier chemik Zbigniew Dunikowski (z prawej) w towarzystwie córki demonstruje włoskiemu dziennikarzowi skonstruowane przez siebie urządzenie do pozyskania złota w sztuczny sposób.
Data: 1935-02
Sygnatura: 1-Z-459-3
Tytuł tematu: Inżynier chemik Zbigniew Dunikowski demonstruje dziennikarzom swoje laboratorium w San Remo w związku z rewizją procesu
Opis obrazu: Inżynier chemik Zbigniew Dunikowski z córką w towarzystwie włoskiego dziennikarza i swojego obrońcy.
Data: 1935-02
Sygnatura: 1-Z-459-5
Tytuł tematu: Rozprawa sądowa w Paryżu przeciwko polskiej aktorce teatralnej Stanisławie Umińskiej, która zastrzeliła swego nieuleczalnie chorego przyjaciela malarza Jana Żyznowskiego na jego prośbę
Opis obrazu: Aktorka Stanisława Umińska na sali rozpraw.
Data: 1925
Sygnatura: 1-Z-499-1
Tytuł tematu: Inżynier chemik Zbigniew Dunikowski demonstruje dziennikarzom swoje laboratorium w San Remo w związku z rewizją procesu
Opis obrazu: Inżynier chemik Zbigniew Dunikowski bada pod mikroskopem próbkę złota. Z prawej widoczny włoski dziennikarz.
Data: 1935-02
Sygnatura: 1-Z-459-4
Tytuł tematu: Proces w Neustrelitz przeciwko rodzinie Nogensów, która fałszywymi zeznaniami spowodowała skazanie niewinnego polskiego robotnika Józefa Jakubowskiego na karę śmierci
Opis obrazu: Fragment procesu. Zeznaje oskarżony Fritz Nogens. Przewodniczący rozprawy sędzia Peters pokazuje na planie miejsce znalezienia zwłok Ewalda.
Data: 1929
Sygnatura: 1-Z-858-2
Tytuł tematu: Inżynier chemik Zbigniew Dunikowski w towarzystwie włoskich dziennikarzy w San Remo
Opis obrazu: Inżynier chemik Zbigniew Dunikowski (2. z prawej) podczas rozmowy z włoskimi dziennikarzami. Widoczny m.in.: jego obrońca Legrand.
Data: 1936
Sygnatura: 1-Z-460
Tytuł tematu: Proces w Neustrelitz przeciwko rodzinie Nogensów, która fałszywymi zeznaniami spowodowała skazanie niewinnego polskiego robotnika Józefa Jakubowskiego na karę śmierci
Opis obrazu: Fragment procesu. Zeznaje minister sprawiedliwości Hustaedt, ktory odrzucił prośbę o ułaskawienie niewinnie skazanego Józefa Jakubowskiego.
Data: 1929
Sygnatura: 1-Z-858-1
Tytuł tematu: Rozprawa sądowa w Paryżu przeciwko polskiej aktorce teatralnej Stanisławie Umińskiej, która zastrzeliła swego nieuleczalnie chorego przyjaciela malarza Jana Żyznowskiego na jego prośbę
Opis obrazu: Aktorka Stanisława Umińska na sali rozpraw.
Data: 1925
Sygnatura: 1-Z-499-2
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl