Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: pomniki (2976 pozycji)

Tytuł tematu: Brody. Pomnik Józefa Korzeniowskiego.
Opis obrazu: Brody, woj. tarnopolskie. Pomnik Józefa Korzeniowskiego.
Data:
Sygnatura: 1-U-295
Tytuł tematu: Brody. Pomnik Józefa Korzeniowskiego.
Opis obrazu: Brody, woj. tarnopolskie. Pomnik Józefa Korzeniowskiego.
Data:
Sygnatura: 1-U-294
Tytuł tematu: Brody. Pomnik powstańców na cmentarzu miejskim.
Opis obrazu: Brody, woj. tarnopolskie. Pomnik powstańców na cmentarzu miejskim.
Data:
Sygnatura: 1-U-296
Tytuł tematu: Brześć. Pomnik Suworowa.
Opis obrazu: Brześć, woj. poleskie. Pomnik Suworowa.
Data: 1930-11-14
Sygnatura: 1-U-327
Tytuł tematu: Brodnica. Kaplica pamiątkowa.
Opis obrazu: Brodnica, woj. pomorskie. Kaplica pamiątkowa. Widok zewnętrzny.
Data:
Sygnatura: 1-U-285
Tytuł tematu: Uroczystość odsłonięcia pomnika ku czci powstańców wielkopolskich z 1919-1920 roku w miejscowości Buk w województwie poznańskim
Opis obrazu: Uczestnicy uroczystości zebrani pod pomnikiem. Widoczne poczty sztandarowe.
Data: 1928-07-18
Sygnatura: 1-U-381-1
Tytuł tematu: Brześć. Odsłoniecie pomnika ku czci poległych w I wojnie światowej.
Opis obrazu: Brześć, woj. poleskie. Odsłoniecie pomnika ku czci poległych w I wojnie światowej. Widoczni przedstawiciele władz miasta oraz grupa wojskowych.
Data:
Sygnatura: 1-U-326
Tytuł tematu: Przydrożny obelisk w Budzowie w województwie krakowskim postawiony fundatorowi drogi Budzów-Harbutowice ks. Eustachemu Sanguszce
Opis obrazu: Widok na obelisk.
Data: 1925 - 1939
Sygnatura: 1-U-379
Tytuł tematu: Pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego w Budsławiu w województwie wilenskim
Opis obrazu: Grupa osób przy pomniku.
Data: 1930-11
Sygnatura: 1-U-377
Tytuł tematu: Brześć. Nagrobek rozyjskiego generała poległego w 1831 roku.
Opis obrazu: Brześć, woj. poleskie. Nagrobek rozyjskiego generała poległego w 1831 roku.
Data: 1930-11-14
Sygnatura: 1-U-328
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl