Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: pogrzeby (3690 pozycji)

Tytuł tematu: Pogrzeb króla Aleksandra Karadziordziewicia
Opis obrazu: Przybycie do kraju okrętu JRM Dubrovnik z ciałem króla na pokładzie.
Data: 1934-10
Sygnatura: 1-E-8931
Tytuł tematu: Pogrzeb patriarchy Dymitra
Opis obrazu: Biskupi serbskiego Kościoła Prawosławnego uczestniczący w pogrzebie patriarchy Dymitra.
Data: 1930-04-10
Sygnatura: 1-E-9097
Tytuł tematu: Wojska francuskie w Algierii
Opis obrazu: Pogrzeb żołnierzy Legii Cudzoziemskiej, którzy zginęli w katastrofie kolejowej.
Data: 1936-02-23
Sygnatura: 1-E-9765
Tytuł tematu: Belgrad
Opis obrazu: Czarne flagi wywieszone na znak żałoby po zabójstwie króla Aleksandra I Karadziordziewicia.
Data: 1934-10
Sygnatura: 1-E-8951
Tytuł tematu: H. F. Rivera
Opis obrazu: H. F. Rivera, konsul Meksyku w Niemczech, przybyły do Warszawy w celu zorganizowania pogrzebu konsula Raula Rodrigueza Duarte.
Data: 1930-02
Sygnatura: 1-E-9864
Tytuł tematu: Pogrzeb Carla Benza
Opis obrazu: Kondukt żałobny z ciałem Carla Benza.
Data: 1920-04-07
Sygnatura: 1-E-10108
Tytuł tematu: Pogrzeb patriarchy Dymitra
Opis obrazu: Kondukt żałobny wędrujący do monasteru Rakovica.
Data: 1930-04
Sygnatura: 1-E-8827a
Tytuł tematu: Pogrzeb japońskich żołnierzy poległych w trakcie inwazji na Mandżurię
Opis obrazu: Kondukt żałobny z prochami 25 żołnierzy, poległych w trakcie walk o Jinzhou (Chinchow).
Data: 1932-02
Sygnatura: 1-E-8795
Tytuł tematu: Pogrzeb Bernharda Wilhelma von Bulow w Berlinie
Opis obrazu: Uroczystości żałobne w Kościele Pamięci Cesarza Wilhelma. Przed trumną siedzią Adolf Hitler (z lewej) i Konstantin von Neurath. W I rzędzie siedzą: Werner von Blomberg (3. z prawej) i Alfred Rosenber
Data: 1936-06-25
Sygnatura: 1-E-10233
Tytuł tematu: Uroczystości pogrzebowe niemieckiego generała Karla von Einema w Munster
Opis obrazu: Uczestnicy uroczystości pogrzebowej w pochodzie. Widoczni m.in.: generał Werner von Fritsch, Rudolf Hess, feldmarszałek August von Mackensen, książę Oskar Hohenzollern, oberprasident Westwalii baron
Data: 1934-04
Sygnatura: 1-E-10364
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl