Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: plakaty (430 pozycji)

Tytuł tematu: Plakaty propagandowe Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej
Opis obrazu: Plakat "Ze składek 50 gr LOPP buduje, szkoli, popiera rozwój lotnictwa, organizuje obronę przzeciwlotniczo-gazową".
Data:
Sygnatura: 1-W-2666a-3
Tytuł tematu: Plakaty propagandowe Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej
Opis obrazu: Plakat "Budujemy szkoły lotnicze".
Data:
Sygnatura: 1-W-2666a-1
Tytuł tematu: Wiec Ligi Samowystarczalności Gospodarczej na pl. Piłsudskiego w Warszawie, propagujący kupowanie wyrobów krajowych
Opis obrazu: Podest z plakatami propagującymi kupowanie wyrobów krajowych. W tle kamienice przy ul. Ossolińskich 8 i 6.
Data: 1929-10
Sygnatura: 1-G-6085
Tytuł tematu: Lotnisko cywilne w Warszawie
Opis obrazu: Fragment budynku portu lotniczego na Polu Mokotowskim. Na budynku widoczna tablica z napisem: "Polska Linia Lotnicza Aerolot - port Warszawa", skrzynka pocztowa i plakat "Kultura ciała i stroju - Dol
Data: 1926-10
Sygnatura: 1-G-4100-1
Tytuł tematu: Akcja propagandowa na rzecz Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej
Opis obrazu: Liczne transparenty propagujące Pożyczkę Obrony Przeciwlotniczej na fasadzie budynku Ligii Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w Krakowie, m.in. o treści "Nie damy ziemi skąd nasz ród" i inne.
Data: 1939-04
Sygnatura: 1-W-2987-5
Tytuł tematu: Komisarz generalny pożyczki narodowej wiceminister skarbu Stefan Starzyński
Opis obrazu: Komisarz generalny pożyczki narodowej wiceminister skarbu Stefan Starzyński. w swoim gabinecie. Na ścianach widoczne plakaty i odezwy dotyczące pożyczki.
Data: 1933-09
Sygnatura: 1-G-6330
Tytuł tematu: Lotnisko cywilne w Katowicach
Opis obrazu: Poczekalnia dla pasażerów na lotnisku cywilnym w Katowicach. Widoczny plakat reklamujący Powszechną Wystawę Krajową w Poznaniu w 1929 r. w języku angielskim.
Data: 1929
Sygnatura: 1-G-4093-2
Tytuł tematu: Plakaty propagandowe Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej
Opis obrazu: Plakat "XIV tydzień LOPP".
Data:
Sygnatura: 1-W-2666a-2
Tytuł tematu: Znaczki propagandowe i plakaty na Fundusz Obrony Morskiej
Opis obrazu: Plakat propagandowy zachęcający do kupowania znaczków zasilających Fundusz Obrony Morskiej.
Data:
Sygnatura: 1-W-2952a-2
Tytuł tematu: Plakat Caritasu propagujący zbieranie odpadków
Opis obrazu: Plakat Caritasu propagujący zbieranie odpadków.
Data: 1939-03
Sygnatura: 1-G-6110
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl