Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: partie (2260 pozycji)

Tytuł tematu: Posiedzenie wysokich funkcjonariuszy NSDAP w siedzibie partii w Krakowie
Opis obrazu: Gubernator Hans Frank przemawia na posiedzeniu wysokich funkcjonariuszy NSDAP w siedzibie partii w Krakowie. Od lewej wdoczni: Kurt Burgsdorff, Josef Friedrich Buhler i Adolf Stahl. W tle widoczne po
Data: 1939 - 1945
Sygnatura: 2-4849
Tytuł tematu: Hans Frank przemawia w gmachu NSDAP w Krakowie
Opis obrazu: Gubernator Hans Frank przemawia w gmachu NSDAP w Krakowie do funkcjonariuszy partii. Po prawej stronie mównicy widoczny Richard Schalk.
Data: 1939 - 1945
Sygnatura: 2-4846
Tytuł tematu: Hans Frank przemawia w siedzibie NSDAP w Krakowie
Opis obrazu: Gubernator Hans Frank przemawia w siedzibie NSDAP w Krakowie. Widoczne popiersie Adolfa Hitlera i godło III Rzeszy.
Data: 1944-03
Sygnatura: 2-4841
Tytuł tematu: Posiedzenie wysokich funkcjonariuszy NSDAP w siedzibie partii w Krakowie
Opis obrazu: Gubernator Hans Frank przemawia na posiedzeniu wysokich funkcjonariuszy NSDAP w siedzibie partii w Krakowie. Na dalszym planie od lewej widoczni: Kurt Burgsdorff, Josef Friedrich Buhler i Adolf Stahl
Data: 1939 - 1945
Sygnatura: 2-4848
Tytuł tematu: Hans Frank przemawia w siedzibie NSDAP w Krakowie
Opis obrazu: Gubernator Hans Frank przemawia w siedzibie NSDAP w Krakowie. Widoczne godło III Rzeszy i popiersie Adolfa Hitlera.
Data: 1944-03
Sygnatura: 2-4840
Tytuł tematu: Hans Frank przemawia w siedzibie NSDAP w Krakowie
Opis obrazu: Gubernator Hans Frank przemawia w siedzibie NSDAP w Krakowie. Widoczne popiersie Adolfa Hitlera i godło III Rzeszy.
Data: 1944-03
Sygnatura: 2-4842
Tytuł tematu: Hans Frank przemawia w siedzibie NSDAP w Krakowie
Opis obrazu: Gubernator Hans Frank przemawia w siedzibie NSDAP w Krakowie do funkcjonariuszy partii. Po prawej stronie mównicy widoczni: Richard Schalk, NN, Otto von Wachter.
Data: 1939 - 1945
Sygnatura: 2-4845
Tytuł tematu: Posiedzenie wysokich funkcjonariuszy NSDAP w siedzibie partii w Krakowie
Opis obrazu: Gubernator Hans Frank przemawia na posiedzeniu wysokich funkcjonariuszy NSDAP w siedzibie partii w Krakowie. Na tle popiersia Adolfa Hitlera widoczny Adolf Stahl.
Data: 1939 - 1945
Sygnatura: 2-4847
Tytuł tematu: Hans Frank przemawia w siedzibie NSDAP w Krakowie
Opis obrazu: Gubernator Hans Frank przemawia w siedzibie NSDAP w Krakowie.
Data: 1944-03
Sygnatura: 2-4843
Tytuł tematu: Spotkanie zasłużonych działaczy NSDAP w Krakowie.
Opis obrazu: Gubernator Hans Frank przemawia w siedzibie NSDAP w Krakowie do zasłużonych działaczy partii. Widoczne popiersie Adolfa Hitlera.
Data: 1944-05
Sygnatura: 2-4844
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl