Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: papierosy (244 pozycji)

Tytuł tematu: Henryk Wasiak
Opis obrazu: Henryk Wasiak, prezes Gminnego Komitetu ZSL w Babicach pali papierosa. W tle z prawej radioodbiornik Selena W-206.
Data: 1978-10-02
Sygnatura: 40-1-92-2
Tytuł tematu: Zakład produkcyjny Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Hortex" w Górze Kalwarii
Opis obrazu: Mężczyzna pali papierosa w biurze. Widoczna mechaniczna maszyna do liczenia i termowentylator na biurku.
Data: 1969-06
Sygnatura: 40-3-3-10
Tytuł tematu: Zjednoczenie Przedsiębiorstw Budownictwa Komunalnego w Warszawie
Opis obrazu: Mężczyzna z papierosem podczas pracy w biurze. Na ścianie widoczny głośnik od radiowęzła.
Data: 1975-07-19
Sygnatura: 40-3-114-20
Tytuł tematu: Zakład produkcyjny Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Hortex" w Górze Kalwarii
Opis obrazu: Mężczyzna pali papierosa w biurze.
Data: 1969-06
Sygnatura: 40-3-3-8
Tytuł tematu: Zakład produkcyjny Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Hortex" w Górze Kalwarii
Opis obrazu: Mężczyzna pali papierosa w biurze. Widoczna mechaniczna maszyna do liczenia.
Data: 1969-06
Sygnatura: 40-3-3-11
Tytuł tematu: Wizyta regenta Węgier Miklosa Horthyego w Polsce
Opis obrazu: Przerwa na papierosa. Na dziedzińcu wawelskim widoczni ministrowie spraw zagranicznych: Polski Józef Beck (w środku), Węgier Koloman Kanya (pierwszy z lewej) oraz członkowie węgierskiej delegacji.
Data: 1938-02-05 - 1938-02-06
Sygnatura: 1-D-1777-74
Tytuł tematu: J. Pilch
Opis obrazu: J. Pilch, delegat Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego - fotografia pozowana z papierosem.
Data: 1967 - 1970
Sygnatura: 40-1-63-2
Tytuł tematu: Delegacja rządowa w czasie wizytacji terenów objętych powodzią
Opis obrazu: Premier Leon Kozłowski z cygarem na pokładzie statku.
Data: 1934-07
Sygnatura: 1-G-4661-3
Tytuł tematu: Wizyta regenta Węgier Miklosa Horthyego w Polsce
Opis obrazu: Przerwa na papierosa. Na dziedzińcu wawelskim widoczni: dowódca 6 DP Bernard Mond (drugi z lewej), wicewojewoda krakowski Piotr Małaszyński (pierwszy z prawej), dowódca OK V gen. dyw. Aleksander Narb
Data: 1938-02-05 - 1938-02-06
Sygnatura: 1-D-1777-73
Tytuł tematu: Nierozpoznany jubileusz 50-lecia w Warszawskim Komitecie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w gmachu Naczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego
Opis obrazu: Mężczyźni palą w holu papierosy.
Data: 1968
Sygnatura: 40-1-282-19
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl