Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: orkiestry (980 pozycji)

Tytuł tematu: Uczestnicy spływu kajakowego "Przez Polskę do morza" w Toruniu
Opis obrazu: Uczestnicy spływu kajakowego w defiladzie przez miasto. Na przodzie idą kajakarze z województwa krakowskiego. Z boku widoczna orkiestran, na budynku zegar.
Data: 1933-08
Sygnatura: 1-S-3694-1
Tytuł tematu: Uroczystości w Wiedniu ku czni poległych w obronie Austrii
Opis obrazu: Członkowie rządu i starsi oficerowie nad grobami zołnierzy w Aspern. Wśród zgromadzonych stoją w I rzędzie od prawej: mjr Emil Fey (bokiem), gen. Victor Dankl, Ludwig Draxler, Friedrich Stockinger, w
Data: 1934 - 1935
Sygnatura: 1-E-1129
Tytuł tematu: Wiedeńskie kluby
Opis obrazu: Nauka charlstona. Widoczni nierozpoznani muzycy grający m.in. na: banjo, saksofonie, skrzypcach, perkusji.
Data: 1925 - 1935
Sygnatura: 1-E-1340
Tytuł tematu: Wizyta w Wolnym Mieście Gdańsku pancernika SMS Schlesien
Opis obrazu: Załoga SMS Schlesien witana przez ludność i orkiestrę policji Wolnego Miasta Gdańska.
Data: 1932-06-26
Sygnatura: 1-E-6148-3
Tytuł tematu: Defilada wojsk estońskich w związku z wizytą prezydenta Ignacego Mościckiego
Opis obrazu: Oddział fanafarzystów.
Data: 1930-08-10 - 1930-08-11
Sygnatura: 1-E-2978
Tytuł tematu: Uroczystości pogrzebowe w Cieszynie Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury, którzy zginęli w katastrofie samolotu RWD-6 pod Cierlickiem Górnym w Czechosłowacji
Opis obrazu: Kondukt pogrzebowy na ulicach miasta.
Data: 1932-09
Sygnatura: 1-S-1146-43
Tytuł tematu: Defilada wojsk niemieckich w Pradze
Opis obrazu: Uroczyste powitanie przed zamkiem na Hradczanach protektora Czech i Moraw Konstantina von Neuratha.
Data: 1939-04-05
Sygnatura: 1-E-2601-1
Tytuł tematu: Podróż Kazimierza Nowaka przez Afrykę
Opis obrazu: Orkiestra plemienna nad rzeką Lulua, składająca się z trzech rodzajów instrumentów: dżimba (rodzaj ksylofonu), ngoma (bęben) i czikuwu (rodzaj skrzyni z jednego rodzaju drewna).
Data: 1935
Sygnatura: 1-E-9247
Tytuł tematu: Sopot
Opis obrazu: Ulica Bohaterów Monte Cassino. Koncert orkiestry cygańskiej.
Data: 1976-08
Sygnatura: 40-G-110-27
Tytuł tematu: Folklor tyrolski
Opis obrazu: Orkiestra tyrolska.
Data: 1920 - 1939
Sygnatura: 1-E-1345-1
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl