Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: opieka społeczna (306 pozycji)

Tytuł tematu: Inauguracyjne posiedzenie Ogólnopolskiego Komitetu Pomocy Zimowej Bezrobotnym w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie
Opis obrazu: Uczestnicy posiedzenia. Widoczni m.in.: prezydent RP Ignacy Mościcki, genarał Edward Rydz-Śmigły (siedzą na fotelach na przedzie), za prezydentem stoi dowódca Zamkowego Plutonu Żandarmerii kapitan Ja
Data: 1937-10-28
Sygnatura: 1-C-1052-3
Tytuł tematu: Inauguracyjne posiedzenie Ogólnopolskiego Komitetu Pomocy Zimowej Bezrobotnym w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie
Opis obrazu: Uczestnicy posiedzenia. Widoczni m.in.: senator Wacław Sieroszewski (1. z prawej), generał Roman Górecki (siedzi obok W. Sieroszewskiego łysy), szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP generał Kazimier
Data: 1936-10-09
Sygnatura: 1-C-1049-4
Tytuł tematu: Inauguracyjne posiedzenie Ogólnopolskiego Komitetu Pomocy Zimowej Bezrobotnym w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie
Opis obrazu: Przemówienie ministra opieki społecznej Mariana Zyndrama Kościałkowskiego otwierające posiedzenie komitetu. Widoczni m.in.: prezydent RP Ignacy Mościcki, genarał Edward Rydz-Śmigły (siedzą na fotelac
Data: 1936-10-09
Sygnatura: 1-C-1049-1
Tytuł tematu: Inauguracyjne posiedzenie Ogólnopolskiego Komitetu Pomocy Zimowej Bezrobotnym w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie
Opis obrazu: Uczestnicy posiedzenia. Widoczni m.in.: prezydent RP Ignacy Mościcki, genarał Edward Rydz-Śmigły (siedzą na fotelach na przedzie), za prezydentem stoi jego adiutant Stefan Kryński, Maria Mościcka (I
Data: 1936-10-09
Sygnatura: 1-C-1049-3
Tytuł tematu: Inauguracyjne posiedzenie Ogólnopolskiego Komitetu Pomocy Zimowej Bezrobotnym w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie
Opis obrazu: Uczestnicy posiedzenia. Widoczni m.in.: prezydent RP Ignacy Mościcki, genarał Edward Rydz-Śmigły (siedzą na fotelach na przedzie), za prezydentem stoi dowódca Zamkowego Plutonu Żandarmerii kapitan Ja
Data: 1937-10-28
Sygnatura: 1-C-1052-2
Tytuł tematu: Inauguracyjne posiedzenie Ogólnopolskiego Komitetu Pomocy Zimowej Bezrobotnym w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie
Opis obrazu: Prezydium: Siedzą od lewej: senator Marian Malinowski, generał Tadeusz Kasprzycki, marszałek Senatu Aleksander Prystor, minister opieki społecznej Marian Zyndram Kościałkowski, marszałek Sejmu Stanis
Data: 1937-10-28
Sygnatura: 1-C-1052-1
Tytuł tematu: Posiedzenie Naczelnego Wydziału Wykonawczego Ogólnopolskiego Komitetu Pomocy Zimowej Bezrobotnym w Ministerstwie Opieki Społecznej w Warszawie
Opis obrazu: Prezydium. Widoczni m.in.: August Zaleski (2. z lewej), minister opieki społecznej Marian Zyndram Kościałkowski (3. z lewej), prezes Funduszu Pracy Mikołaj Dolanowski (4. z lewej). Na ścianie wisi po
Data: 1937-01-19
Sygnatura: 1-C-1050
Tytuł tematu: Posiedzenie Naczelnego Wydziału Wykonawczego Ogólnopolskiego Komitetu Pomocy Zimowej Bezrobotnym w Ministerstwie Opieki Społecznej w Warszawie
Opis obrazu: Prezydium. Widoczni m.in.: minister opieki społecznej Marian Zyndram Kościałkowski (1. z lewej), prezes Funduszu Pracy Mikołaj Dolanowski (2. z lewej).
Data: 1937-05-18
Sygnatura: 1-C-1051
Tytuł tematu: Posiedzenie Naczelnego Wydziału Wykonawczego Ogólnopolskiego Komitetu Obywatelskiego Pomocy Zimowej Bezrobotnym w Ministerstwie Opieki Społecznej w Warszawie
Opis obrazu: Uczestnicy posiedzenia. Widoczni min.: biskup Józef Gawlina (siedzi na wprost 1. z lewej), Aleksandra PIłsudska (siedzi na wprost 2. z lewej), minister opieki społecznej Marian Zyndram Kościałkowski
Data: 1938-01-29
Sygnatura: 1-C-1053
Tytuł tematu: Inauguracyjne posiedzenie Ogólnopolskiego Komitetu Pomocy Zimowej Bezrobotnym w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie
Opis obrazu: Fragment posiedzenia. Widoczni m.in.: minister opieki społecznej Marian Zyndram Kościałkowski (przemawia), kardynał Aleksander Kakowski (siedzi przy stole), prezydent RP Ignacy Mościcki, genarał Edwa
Data: 1936-10-09
Sygnatura: 1-C-1049-2
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl