Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: nauka (2522 pozycji)

Tytuł tematu: Instytut Badawczy Tyfusu Plamistego w Krakowie
Opis obrazu: Pracownicy naukowi badają pod mikroskopami wszy z wstrzykniętą surowicą.
Data: 1941-09
Sygnatura: 2-9495
Tytuł tematu: Jan Szczepanik
Opis obrazu: Jan Szczepanik, nauczyciel, wynalazca. Fotografia portretowa.
Data: 1910 - 1926
Sygnatura: 1-G-444
Tytuł tematu: Instytut Bakteriologiczny w Krakowie
Opis obrazu: Pracownik naukowy sporządza w laboratorium pożywki dla bakterii.
Data: 1942-11
Sygnatura: 2-9499
Tytuł tematu: Instytut Bakteriologiczny w Krakowie
Opis obrazu: Pracownik naukowy w laboratorium pobiera próbki bakterii w celu ich zbadania pod mikroskopem.
Data: 1942-11
Sygnatura: 2-9500
Tytuł tematu: Instytut Badawczy Tyfusu Plamistego w Krakowie
Opis obrazu: Pracownik naukowy napełnia ampułki surowicą.
Data: 1941-09
Sygnatura: 2-9493
Tytuł tematu: Instytut Psychotechniczny we Lwowie
Opis obrazu: Egzamin z szybkości orientacji przy pomocy makiety stacji rozrządowej tramwajów.
Data: 1939 - 1945
Sygnatura: 2-9498
Tytuł tematu: Instytut Badawczy Tyfusu Plamistego w Krakowie
Opis obrazu: Pracownik naukowy rozdziela dorosłe wszy od gnid.
Data: 1941-09
Sygnatura: 2-9494
Tytuł tematu: Instytut Psychotechniczny we Lwowie
Opis obrazu: Lekarz egzaminuje pacjentkę ze zdolności szybkiej orientacji przy pomocy makiety stacji rozrządowej.
Data: 1939 - 1945
Sygnatura: 2-9497
Tytuł tematu: Instytut Bakteriologiczny w Krakowie
Opis obrazu: Pracownik naukowy bada pod mikroskopem rozwój bakterii tyfusu.
Data: 1942-11
Sygnatura: 2-9501
Tytuł tematu: Jan Hellman
Opis obrazu: Jan Hellman, kierownik Muzeum Oświaty i Wychowania Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (z prawej) i rachmistrz dr S. Finkelstein.
Data: 1931-04
Sygnatura: 1-K-439a-1
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl