Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: nagrody (1098 pozycji)

Tytuł tematu: Uroczystość wręczenia Włodzimierzowi Długoszewskiemu nagrody dziennikarskiej Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego przez dyr. gen.Kazimierza Sawickiego w Warszawie
Opis obrazu: Moment wręczenia nagrody. Włodzimierz Długoszewski i gen.Kazimierz Sawicki.
Data: 1938-12-30
Sygnatura: 1-K-801-2
Tytuł tematu: Uroczystość wręczenia Włodzimierzowi Długoszewskiemu nagrody dziennikarskiej Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego przez dyr. gen.Kazimierza Sawickiego w Warszawie
Opis obrazu: Uczestnicy uroczystości. Widoczni m.in. Włodzimierz Długoszewski (piąty z prawej strony w pierwszym rzędzie) i gen.Kazimierz Sawicki (szósty z prawej strony w pierwszym rzędzie).
Data: 1938-12-30
Sygnatura: 1-K-801-1
Tytuł tematu: Zygmunt Nowakowski
Opis obrazu: Wręczenie Zygmuntowi Nowakowskiemu (z lewej) nagrody im. Reynela przez Wacława Grubińskiego prezesa Związku Autorów i Dramatopisarzy Polskich.
Data: 1938-09
Sygnatura: 1-K-1687-1
Tytuł tematu: Polska Akademia Literatury.
Opis obrazu: Wręczenie "nagrody młodych" Michałowi Choromańskiemu (o kulach) przez prezesa Akademii Wacława Sieroszewskiego (pierwszy z lewej), widoczni również: Julisz Kaden-Bandrowski (drugi z lewej), minister
Data: 1934-02
Sygnatura: 1-K-2015-1
Tytuł tematu: Kraków. Wręczenie złotego zegarka robotnikowi polskiemu
Opis obrazu: Wręczenie złotego zegarka 250000 robotnikowi polskiemu udającemu się do pracy w Rzeszy. Wręczenia dokonuje gubernator Richard Wendler. Widoczny także sprawozdawca radiowy (z mikrofonem).
Data: 1939 - 1945
Sygnatura: 2-5960
Tytuł tematu: Zygmunt Nowakowski
Opis obrazu: Ogólny widok sali podczas bankietu z okazji wręczenia Zygmuntowi Nowakowskiemu nagrody im. Reynela.
Data: 1938-09
Sygnatura: 1-K-1687-2
Tytuł tematu: Polska Akademia Literatury.
Opis obrazu: Fotografia grupowa po wręczeniu nagrody, widoczni: Michał Choromański (trzeci z prawej), Wacław Sieroszewski (piąty z lewej), minister Wacław Jędrzejewicz (piaty z prawej), wiceminister Bronisław Żon
Data: 1934-02
Sygnatura: 1-K-2015-2
Tytuł tematu: Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie.
Opis obrazu: Model półgąsienicowego samochodu pancernego wz. 28, ofiarowany marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu przez 4 Dywizjon Pancerny w Brześciu 19.03.1932 r.
Data: 1933 - 1939
Sygnatura: 1-K-450-4
Tytuł tematu: Puchar Generalnego Gubernatorstwa
Opis obrazu: Puchar Generalnego Gubernatorstwa - najwyższa nagroda sportowa.
Data: 1941-02
Sygnatura: 2-11647
Tytuł tematu: Uroczystości imieninowe Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Opis obrazu: Część prezentów jakie podarowano Józefowi Piłsudskiemu z okazji imienin - eksponowana w jednej z sal Belwederu. Widoczny model dwuwieżowego czołgu Vickers Mark E typ A.
Data: 1931-03
Sygnatura: 1-A-142-27
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl