Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: nacjonalizm (109 pozycji)

Tytuł tematu: Demonstracja Frontu Ojczyźnianego w Wiedniu
Opis obrazu: Demonstracja poparcia Frontu Ojczyźnianego dla rządów Engelberta Dollfussa przed siedzibą kanclerza. Wśród zgormadzonych na balkonie znajdują się m.in. kanclerz Engelbert Dollfuss (3. z lewej) i wice
Data: 1934-01-24
Sygnatura: 1-E-1097-1
Tytuł tematu: Demonstracja Heimatschutzu w Grazu
Opis obrazu: Demonstracja Heimatschutzu za przyłączeniem Austrii do Niemiec.
Data: 1932-11-13
Sygnatura: 1-E-1099
Tytuł tematu: Zjazd członków Heimwehry w Linzu
Opis obrazu: Książę Ernst Rudiger Starhemberg (salutuje) przemawia do zgromadzonych. Obok na mównicy stoi m.in. przewodniczący Rady Stanu Rudolf Hoyos-Sprinzenstein (2. z lewej).
Data: 1935-10-27
Sygnatura: 1-E-1100
Tytuł tematu: Demonstracja przeciwko narodowemu socjalizmowi w Innsbrucku
Opis obrazu: Uczestnicy demonstracji. Stoją od prawej: Franz Stumpf, Richard Steidle (z ręką na temblaku) i kanclerz Engelbert Dollfuss. Za ich plecami stoi arcybiskup Sigismund Waitz.
Data: 1933-06-29
Sygnatura: 1-E-1123
Tytuł tematu: Demonstracja Frontu Ojczyźnianego w Wiedniu
Opis obrazu: Widok z balkonu siedziby kanclerza na zgromadzony tłum.
Data: 1934-01-24
Sygnatura: 1-E-1097-2
Tytuł tematu: Ostmarkische Sturmscharen w Tulln an der Donau
Opis obrazu: Członkinie kobiecego oddziału Ostmarkische Sturmscharen podczas defilady, z uniesionymi rękami w geście faszystowskiego pozdrowienia.
Data: 1934 - 1938
Sygnatura: 1-E-1155
Tytuł tematu: Rozruchy na Uniwersytecie Wiedeńskim pomiędzy nacjonalistami i socjalistami
Opis obrazu: Studenci przed gmachem Rektoratu przy Universitatsring 1.
Data: 1929-11-06
Sygnatura: 1-E-1293
Tytuł tematu: Zjazd członków Heimwehry w Wiedniu
Opis obrazu: Przywódcy Heimwehry w Wiener Konzerthaus. Od lewej: książę Ernst Rudiger Starhemberg, hofrat Bielka, Richard Steidle, Fritz Lahr.
Data: 1932-04-13
Sygnatura: 1-E-1157
Tytuł tematu: Zjazd Frontu Ojczyźnianengo w Tulln an der Donau
Opis obrazu: Członkowie rządu na zjeździe. W pierwszym rzędzie stoją od lewej: kanclerz Engelbert Dollfuss, Kurt Schuschnigg i Otto Kemptner oraz Josef Reither (stoi na lewo za Schuschniggiem).
Data: 1933-11
Sygnatura: 1-E-1096
Tytuł tematu: Demonstracja młodzieży Frontu Ojczyźnianego w Modling
Opis obrazu: Młodzież Frontu Ojczyźnianego pozdrawia przywódców Austrii. Na trybunie, w I rzędzie widoczni m.in. kanclerz Kurt Schuschnigg (3. z lewej), książę Ernst Rudiger Starhemberg (4. z lewej) i Eduard Baar
Data: 1935-04-28
Sygnatura: 1-E-1119
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl