Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: monarchie (345 pozycji)

Tytuł tematu: Podróż poślubna księżniczki Juliany i księcia Bernharda Lippe-Biesterfelda do Polski
Opis obrazu: Holenderska para książęca: księżniczka Juliana (pierwsza z lewej) i książę Bernhard Lippe-Biesterfeld oraz towarzyszące im osoby m.in.: hr. Józef Mielżyński-Wichliński (z lewej na pierwszym planie) w
Data: 1937-02
Sygnatura: 1-D-779-24
Tytuł tematu: Podróż poślubna księżniczki Juliany i księcia Bernharda Lippe-Biesterfelda do Polski
Opis obrazu: Holenderska para książęca: księżniczka Juliana (czwarta z lewej) i książę Bernhard Lippe-Biesterfeld (drugi z lewej) oraz towarzyszące im osoby m.in.: hr. Józef Mielżyński-Wichliński (pierwszy z lewe
Data: 1937-02
Sygnatura: 1-D-779-20
Tytuł tematu: Wizyta holenderskiej pary książęcej w Polsce
Opis obrazu: Holenderska para książęca: księżniczka Juliana i książę Bernhard Lippe-Biesterfeld bryczką powożoną przez hr. Józefa Mielżyńskiego-Wichlińskieg udają się na polowanie.
Data: 1938-11
Sygnatura: 1-D-780-3
Tytuł tematu: Wyjazd polskiej delegacji na koronację króla Wielkiej Brytanii Jerzego VI
Opis obrazu: Widoczni od lewej: w pierwszym oknie wagonu radca Starzeński, w trzecim oknie wagonu minister Józef Beck.
Data: 1936-05-08
Sygnatura: 1-D-1853-1
Tytuł tematu: Wizyta holenderskiej pary książęcej w Polsce
Opis obrazu: Holenderska następczyni tronu, księżniczka Juliana w towarzystwie księcia Erwina Lippe-Biesterfelda (brata księcia Bernharda; drugi z lewej) oraz hr. Oehnhausena (pierwszy z lewej) na tarasie pałacu
Data: 1938-11
Sygnatura: 1-D-780-2
Tytuł tematu: Podróż poślubna księżniczki Juliany i księcia Bernharda Lippe-Biesterfelda do Polski
Opis obrazu: Księżniczka Juliana i książę Bernhard Lippe-Biesterfeld oraz towarzyszące im osoby przed kościołem św. Barbary w Krakowie.
Data: 1937-02
Sygnatura: 1-D-779-21
Tytuł tematu: Podróż poślubna księżniczki Juliany i księcia Bernharda Lippe-Biesterfelda do Polski
Opis obrazu: Holenderska para książęca: księżniczka Juliana (czwarta z lewej) i książę Bernhard Lippe-Biesterfeld (piąty z lewej) oraz towarzyszące im osoby m.in.: hr. Józef Mielżyński-Wichliński (szósty z lewej)
Data: 1937-02
Sygnatura: 1-D-779-23
Tytuł tematu: Podróż poślubna księżniczki Juliany i księcia Bernharda Lippe-Biesterfelda do Polski
Opis obrazu: Księżniczka Juliana (trzeci z prawej) i książę Bernhard Lippe-Biesterfeld (drugi z prawej) oraz towarzyszące im osoby przed kościołem św. Barbary w Krakowie.
Data: 1937-02
Sygnatura: 1-D-779-22
Tytuł tematu: Wizyta holenderskiej pary książęcej w Polsce
Opis obrazu: Hrabina Seweryna Mielżyńska wita gości: księżniczkę Julianę (z lewej za hrabiną) i jej damę dworu baronównę Witting-Gochow (z prawej) przed pałacem w Iwnie.
Data: 1938-11
Sygnatura: 1-D-780-1
Tytuł tematu: Organizacja Monarchistyczna
Opis obrazu: Uczestnicy obrad. Widoczni m.in.: gen. broni Kazimierz Raszewski (siedzi 4 z lewej), prezes Obiezierski (siedzi 3 z lewej), prezes okręgu warszawskiego Mrozowski (siedzi 2 z prawej), sekretarz genera
Data: 1926-12-19
Sygnatura: 1-P-111
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl