Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: medycyna (587 pozycji)

Tytuł tematu: Centrum Badań Lotniczo-Lekarskich w Warszawie
Opis obrazu: Ppłk dr Kazimierz Szalla podczas badania tętna i ciśnienia krwi.
Data: 1929
Sygnatura: 1-W-711-6
Tytuł tematu: Centrum Badań Lotniczo-Lekarskich w Warszawie
Opis obrazu: Mjr Włodzimierz Missiuro dokonuje analizy gazów powietrza wydechowego metodą Haldane`a.
Data: 1929
Sygnatura: 1-W-711-9
Tytuł tematu: Centrum Badań Lotniczo-Lekarskich w Warszawie
Opis obrazu: Dr Garmata pobiera krew.
Data: 1929
Sygnatura: 1-W-711-5
Tytuł tematu: Centrum Badań Lotniczo-Lekarskich w Warszawie
Opis obrazu: Badanie szybkości reakcji psychomotorycznej za pomocą aparatu Reida. Widoczny m.in. mjr Włodzimierz Missiuro (z lewej).
Data: 1929
Sygnatura: 1-W-711-8
Tytuł tematu: Odsłonięcie pomnika gen. Karola Kaczkowskiego na dziedzińcu koszar 1 Baonu Sanitarnego w Warszawie
Opis obrazu: Fragment uroczystości.
Data: 1931-02
Sygnatura: 1-W-712-1
Tytuł tematu: Żołnierski teatrzyk amatorski przy świetlicy warszawskiej kadry sanitarnej
Opis obrazu: Świetlica i scena w czasie przedstawienia.
Data: 1936-12
Sygnatura: 1-W-717-1
Tytuł tematu: Odsłonięcie pomnika gen. Karola Kaczkowskiego na dziedzińcu koszar 1 Baonu Sanitarnego w Warszawie
Opis obrazu: Widok ogólny pomnika.
Data: 1931-02
Sygnatura: 1-W-712-2
Tytuł tematu: Defilada 1 Baonu Sanitarnego przed gen. Stanisławem Rouppertem, w rocznicę bitwy pod Olszynką Grochowską
Opis obrazu: Fragment defilady. Widoczny m.in. gen. Stanisław Rouppert (salutuje).
Data: 1921 - 1939
Sygnatura: 1-W-713
Tytuł tematu: Centrum Badań Lotniczo-Lekarskich w Warszawie
Opis obrazu: Badanie wytrzymałości na obniżone ciśnienie tlenu metodą Hendersena i Piere`a. Widoczny m.in. mjr dr Włodzimierz Missiuro (z lewej).
Data: 1929
Sygnatura: 1-W-711-7
Tytuł tematu: Lekarz wojskowy podczas pracy
Opis obrazu: Lekarz wojskowy bada jednego z żołnierzy.
Data: 1921 - 1930
Sygnatura: 1-W-715
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl