Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: manifestacje zob. demonstracje, protesty, wiece (271 pozycji)

Tytuł tematu: Manifestacja francuskiej Partii Socjalistycznej w miejscowości Champigny
Opis obrazu: Manifestanci zebrani pod Pomnikiem Wojny 1870.
Data: 1929
Sygnatura: 1-E-4729-1
Tytuł tematu: Manifestacja Francuskiej Partii Komunistycznej w Strasburgu
Opis obrazu: Manifestanci w pochodzie. Na przodzie manifestanci niosący trumnę z transparentami "Pogrzeb faszyzmu".
Data: 1936-06-17
Sygnatura: 1-E-4716
Tytuł tematu: Manifestacja francuskiej Partii Socjalistycznej w miejscowości Champigny
Opis obrazu: Manifestanci zebrani pod Pomnikiem Wojny 1870. Widoczny m.in.: niemiecki polityk Socjaldemokratycznej Partii Niemiec Otto Wels.
Data: 1929
Sygnatura: 1-E-4729-2
Tytuł tematu: Zamieszki na ulicach Paryża w związku z głębokim kryzysem gospodarczym we Francji
Opis obrazu: Manifestanci z transparentami w drodze na wiec w robotniczej dzielnicy Paryża Vincennes.
Data: 1934-02
Sygnatura: 1-E-4756-2
Tytuł tematu: Manifestacja francuskich sufrażystek w Paryżu
Opis obrazu: Członkinie organizacji La Femme Nouvelle z transparentami.
Data: 1935
Sygnatura: 1-E-4737
Tytuł tematu: Manifestacja francuskiej Partii Socjalistycznej w Paryżu
Opis obrazu: Uczestnicy manifestacji pod Kolumną Wielkiej Armii na placu Vendome.
Data: 1934-02
Sygnatura: 1-E-4730
Tytuł tematu: Manifestacja francuskich sufrażystek w Paryżu
Opis obrazu: Sufrażystki skute łańcuchami w symbolicznym akcie przerwania okowów na placu Bastylii.
Data: 1935
Sygnatura: 1-E-4738
Tytuł tematu: Manifestacja Francuskiej Partii Komunistycznej w Paryżu
Opis obrazu: Zamieszki podczas manifestacji.
Data: 1936-10
Sygnatura: 1-E-4715-4
Tytuł tematu: Manifestacja francuskich sufrażystek w Paryżu
Opis obrazu: Uczestniczki manifestacji z transparentami w pobliżu Izby Deputowanych.
Data: 1934
Sygnatura: 1-E-4736
Tytuł tematu: Manifestacja francuskich sufrażystek na rogu Rue de Seine i Rue Mazarine w Paryżu
Opis obrazu: Sufrażystki francuskie grające na instrumentach z transparentami protestują przeciw decyzji senatora Henriego Merlina, który sprzeciwił się nominacji kobiety na członka Rady Municypalnej.
Data: 1936
Sygnatura: 1-E-4739
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl