Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: archiwa (280 pozycji)

Tytuł tematu: Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie
Opis obrazu: Wnętrze magazynu z aktami.
Data: 1931-03
Sygnatura: 1-W-796-2
Tytuł tematu: Wydział Sztuki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego-Centralne Biuro Inwentaryzacji Zabytków Sztuki
Opis obrazu: Pracownice archiwum fotograficznego.
Data: 1937
Sygnatura: 1-A-2711a-2
Tytuł tematu: Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie
Opis obrazu: Wnętrze pracowni udostępniania - korzystający czytają akta.
Data: 1931-03
Sygnatura: 1-W-796-4
Tytuł tematu: Adam Chmiel
Opis obrazu: Adam Chmiel - historyk, archiwista, dyrektor Archiwum Akt Dawnych w Krakowie. Fotografia portretowa.
Data:
Sygnatura: 1-N-89
Tytuł tematu: Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie
Opis obrazu: Wnętrze magazynu z aktami.
Data: 1931-03
Sygnatura: 1-W-796-3
Tytuł tematu: Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie
Opis obrazu: Dyrektor archiwum ppłk Bronisław Pawłowski przy biurku.
Data: 1931-03
Sygnatura: 1-W-796-6
Tytuł tematu: Obrady polsko-niemieckie w sprawie likwidacji stosunków między byłą Rzeszą, a Poznańskim i Pomorzem
Opis obrazu: W pierwszym rzędzie widoczni: prezes delegacji Witold Prądzyński (w środku), wiceprezes Sądu Okręgowego w Poznaniu Tadeusz Zajączkowski, sekretarka delegacji pani Dominowska, Naczelny Dyrektor Archiw
Data: 1925-05
Sygnatura: 1-D-1196
Tytuł tematu: Abdon Kłodziński
Opis obrazu: Abdon Kłodziński - historyk archiwista, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Polskiej Akademii Umiejętności. Fotografia portretowa.
Data:
Sygnatura: 1-N-265
Tytuł tematu: Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie
Opis obrazu: Fotografia grupowa pracowników archiwum, w środku siedzi dyrektor ppłk Bronisław Pawłowski.
Data: 1931-03
Sygnatura: 1-W-796-5
Tytuł tematu: Adam Chmiel
Opis obrazu: Adam Chmiel - historyk, archiwista, dyrektor Archiwum Akt Dawnych w Krakowie w sali posiedzeń Magistratu miasta Krakowa w towarzystwie niezidentyfikowanych mężczyzn. Fotografia sytuacyjna.
Data:
Sygnatura: 1-N-90
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl