Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: archiwa (280 pozycji)

Tytuł tematu: Infrastruktura techniczna Oddziału Mikrofilmowania Narodowego Archiwum Cyfrowego
Opis obrazu: Renata Ostrowska nadzoruje pracę kopiarki stykowej do wykonywania kopii użytkowych dla archiwów.
Data: 2009-12
Sygnatura: 31-195-3
Tytuł tematu: Infrastruktura techniczna Oddziału Mikrofilmowania Narodowego Archiwum Cyfrowego
Opis obrazu: Stół montażowy do mikrofilmów.
Data: 2009-12
Sygnatura: 31-195-4
Tytuł tematu: Infrastruktura techniczna Oddziału Mikrofilmowania Narodowego Archiwum Cyfrowego
Opis obrazu: Przeglądanie mikrofilmów na stole montażowym do mikrofilmów. Widoczny mikrofilm z zasobu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.
Data: 2009-12
Sygnatura: 31-195-5
Tytuł tematu: Infrastruktura techniczna Oddziału Mikrofilmowania Narodowego Archiwum Cyfrowego
Opis obrazu: Krzysztof Pietkiewicz obsługuje maszynę wywołującą do mikrofilmów.
Data: 2009-12
Sygnatura: 31-195-2
Tytuł tematu: Infrastruktura techniczna Oddziału Digitalizacji Narodowego Archiwum Cyfrowego
Opis obrazu: Skaner mikrofilmowy zintegrowany z komputerem. Z prawej widoczny monitor.
Data: 2009-12
Sygnatura: 31-196-2
Tytuł tematu: Infrastruktura techniczna Oddziału Mikrofilmowania Narodowego Archiwum Cyfrowego
Opis obrazu: Centralny Magazyn Mikrofilmów - miejsce przechowywania kopii bezpieczeństwa.
Data: 2009-12
Sygnatura: 31-195-6
Tytuł tematu: Infrastruktura techniczna Oddziału Digitalizacji Narodowego Archiwum Cyfrowego
Opis obrazu: Skaner książkowy do digitalizacji aktowych materiałów archiwalnych.
Data: 2009-12
Sygnatura: 31-196-1
Tytuł tematu: Infrastruktura techniczna Oddziału Mikrofilmowania Narodowego Archiwum Cyfrowego
Opis obrazu: Kamera mikrofilmowa.
Data: 2009-12
Sygnatura: 31-195-1
Tytuł tematu: Infrastruktura techniczna Oddziału Digitalizacji Narodowego Archiwum Cyfrowego
Opis obrazu: Skaner mikrofilmowy zintegrowany z komputerem. Z prawej widoczny monitor.
Data: 2009-12
Sygnatura: 31-196-3
Tytuł tematu: Infrastruktura techniczna Oddziału Digitalizacji Narodowego Archiwum Cyfrowego
Opis obrazu: Konwerter - urządzenie służące do zamiany plików cyfrowych na mikrofilm.
Data: 2009-09
Sygnatura: 31-196-4
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl