Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: konstytucje (47 pozycji)

Tytuł tematu: Posiedzenie Sejmu w sprawie ustawy zmieniającej i uzupełniającej konstytucję RP z marca 1921 roku
Opis obrazu: Sejm w chwili zmiany konstytucji.
Data: 1926-07
Sygnatura: 1-A-780-1
Tytuł tematu: Posiedzenie Sejmu w sprawie ustawy zmieniającej i uzupełniającej konstytucję RP z marca 1921 roku
Opis obrazu: Premier Kazimierz Bartel w rozmawie z ministrem poczt i telegrafów Bogusławem Miedzińskim w przerwie między obradami.
Data: 1926-07
Sygnatura: 1-A-780-4
Tytuł tematu: Posiedzenie Sejmu w sprawie ustawy zmieniającej i uzupełniającej konstytucję RP z marca 1921 roku
Opis obrazu: Expose premiera Kazimierza Bartla, fragment sali obrad.
Data: 1926-07
Sygnatura: 1-A-780-3
Tytuł tematu: Jerzy Falkiewicz
Opis obrazu: Jerzy Falkiewicz, konstuktor silnika lotniczego Z. E. "Bobo" - fotografia sytuacyjna.
Data: 1933-09
Sygnatura: 1-G-108
Tytuł tematu: Posiedzenie Sejmu w sprawie ustawy zmieniającej i uzupełniającej konstytucję RP z marca 1921 roku
Opis obrazu: Expose premiera Kazimierza Bartla, fragment sali obrad.
Data: 1926-07
Sygnatura: 1-A-780-2
Tytuł tematu: Uroczystości w Łodzi związane z uchwaleniem przez Sejm projektu nowej konstytucji
Opis obrazu: Delegacja mieszkańców Łodzi wręcza wojewodzie łódzkiemu Aleksandrowi Hauke-Nowakowi rezolucję , będącą wyrazem hołdu dla twórców konstytucji.
Data: 1934
Sygnatura: 1-A-1101
Tytuł tematu: Manifestacja w Poznaniu w związku z uchwaleniem przez Sejm projektu nowej konstytucji
Opis obrazu: Uczestnicy manifestacji oczekują na przemówienie radiowe.
Data: 1934-01
Sygnatura: 1-A-1102
Tytuł tematu: Manifestacja mieszkańców Warszawy w związku z uchwaleniem przez Sejm projektu nowej konstytucji
Opis obrazu: Przemówienie prezesa BBWR Walerego Sławka (drugi z lewej). Widoczni m.in. komisarz rządu na m.st. Warszawę Władysław Jaroszewicz (pierwszy z lewej) i wicemarszałek Sejmu Wacław Makowski (pierwszy z p
Data: 1934-01-27
Sygnatura: 1-A-1103-1
Tytuł tematu: Posiedzenie komisji konstytucyjnej Senatu, która obradowała nad projektem nowej konstytucji
Opis obrazu: Przebieg obrad komisji. Widoczni m.in. premier Walery Sławek, wicemarszałek sejmu Wacław Makowski, senator Walery Roman, senator Henryk Loewenhertz, marszałek senatu Władysław Raczkiewicz, wicemarsza
Data: 1934-12-11
Sygnatura: 1-A-1076
Tytuł tematu: Jerzy Dąbrowski
Opis obrazu: Jerzy Dąbrowski inzynier lotnictwa, konstruktor aparatu PZL-19 przy samolocie. Fotografia sytuacyjna.
Data: 1933-05-17
Sygnatura: 1-G-84
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl