Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: konferencje prasowe (148 pozycji)

Tytuł tematu: Konferencja prasowa w Przemyślu zorganizowana przez Zarząd Główny Związku Szlachty Zagrodowej
Opis obrazu: Uczestnicy konferencji. W pierwszym rzędzie siedzą od lewej: wojewoda lwowski Alfred Biłyk, generał Władysław Langner, dowódca OK X Przemyśl generał Wacław Scewola-Wieczorkiewicz.
Data: 1939-04
Sygnatura: 1-P-1169-3
Tytuł tematu: Konferencja prasowa w Przemyślu zorganizowana przez Zarząd Główny Związku Szlachty Zagrodowej
Opis obrazu: Prezydium konferencji. Przemawia dziekan katolicki DOK X Przemyśl pułkownik Antoni Miodyński.
Data: 1939-04
Sygnatura: 1-P-1169-2
Tytuł tematu: Konferencja prasowa w Warszawie dotycząca utworzenia Narodowego Instytutu Audiowizualnego oraz strategii digitalizacji i informatyzacji kraju z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego
Opis obrazu: Uczestnicy konferencji w sali Archiwum Akt Nowych. Od lewej: dyrektor Centrum Informacyjnego MKiDN Iwona Radziszewska, Prezes Zarządu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolność Jerzy Koźmiński, Dyrektor N
Data: 2009-04-08
Sygnatura: 31-204-9
Tytuł tematu: Konferencja prasowa w Warszawie dotycząca utworzenia Narodowego Instytutu Audiowizualnego oraz strategii digitalizacji i informatyzacji kraju z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego
Opis obrazu: Uczestnicy konferencji - dziennikarze oraz przedstwiciele instytucji, m.in. Narodowego Instytutu Audiowizualnego oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego. W drugim rzędzie od lewej widoczni m.in. aktor Olg
Data: 2009-04-08
Sygnatura: 31-204-6
Tytuł tematu: Konferencja prasowa w Warszawie dotycząca utworzenia Narodowego Instytutu Audiowizualnego oraz strategii digitalizacji i informatyzacji kraju z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego
Opis obrazu: Uczestnicy konferencji - dziennikarze i przedstwiciele instytucji, m.in. Narodowego Instytutu Audiowizualnego oraz Narodwego Archiwum Cyfrowego.
Data: 2009-04-08
Sygnatura: 31-204-3
Tytuł tematu: Konferencja prasowa w Warszawie dotycząca utworzenia Narodowego Instytutu Audiowizualnego oraz strategii digitalizacji i informatyzacji kraju z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego
Opis obrazu: Uczestnicy konferencji w sali Archiwum Akt Nowych. Siedzą za stołem od lewej: Prezes Zarządu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolność Jerzy Koźmiński, Dyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego Micha
Data: 2009-04-08
Sygnatura: 31-204-4
Tytuł tematu: Konferencja prasowa w Warszawie dotycząca utworzenia Narodowego Instytutu Audiowizualnego oraz strategii digitalizacji i informatyzacji kraju z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego
Opis obrazu: Uczestnicy konferencji w sali Archiwum Akt Nowych. Od lewej: Dyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego (NInA) Michał Merczyński oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski.
Data: 2009-04-08
Sygnatura: 31-204-7
Tytuł tematu: Konferencja prasowa w Warszawie dotycząca utworzenia Narodowego Instytutu Audiowizualnego oraz strategii digitalizacji i informatyzacji kraju z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego
Opis obrazu: Uczestnicy konferencji w sali Archiwum Akt Nowych. Od lewej: dyrektor Centrum Informacyjnego MKiDN Iwona Radziszewska oraz Prezes Zarządu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolność Jerzy Koźmiński.
Data: 2009-04-08
Sygnatura: 31-204-8
Tytuł tematu: Konferencja przedstawicieli państw należących do Małej Ententy w Belgradzie
Opis obrazu: Konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli państw należących do Małej Ententy. Przy stole siedzą m.in.: minister spraw zagranicznych Jugosławii Gottlieb Jevtić (prawdopodobnie 2. z lewej), minis
Data: 1932-12
Sygnatura: 1-M-217
Tytuł tematu: Konferencja prasowa w Warszawie dotycząca utworzenia Narodowego Instytutu Audiowizualnego oraz strategii digitalizacji i informatyzacji kraju z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego
Opis obrazu: Uczestnicy konferencji w sali Archiwum Akt Nowych. Od lewej: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Prezes PTK Centertel Grażyna Piotrowska-Oliwa.
Data: 2009-04-08
Sygnatura: 31-204-5
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl