Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: archeologia (326 pozycji)

Tytuł tematu: Monety znalezione podczas badań archeologicznych Kopca Krakusa w Krakowie
Opis obrazu: Monety znalezione podczas rozkopywania Kopca Krakusa.
Data: 1934-05
Sygnatura: 1-N-1023-4
Tytuł tematu: Monety znalezione podczas badań archeologicznych Kopca Krakusa w Krakowie
Opis obrazu: Monety znalezione podczas rozkopywania Kopca Krakusa.
Data: 1934-05
Sygnatura: 1-N-1023-2
Tytuł tematu: Monety znalezione podczas badań archeologicznych Kopca Krakusa w Krakowie
Opis obrazu: Monety znalezione podczas rozkopywania Kopca Krakusa.
Data: 1934-05
Sygnatura: 1-N-1023-1
Tytuł tematu: Badania archeologiczne Kopca Krakusa w Krakowie
Opis obrazu: Naukowcy nadzorujący prace i zajmujący się badaniami archeologicznymi Kopca Krakusa. Widoczni m.in.: profesor Stanisław Kutrzeba (siedzi 1 z lewej) oraz profesor Józef Żurowski (siedzi 1 z prawej).
Data: 1934-04
Sygnatura: 1-N-1022-9
Tytuł tematu: Badania archeologiczne Kopca Krakusa w Krakowie
Opis obrazu: Pomiary geodezyjne prowadzone w związku z badaniami archeologicznymi kopca. Widoczne stanowisko pomiarowe osłonięte parasolem. Od lewej stoją: profesor Józef Żurowski oraz redaktor Marian Dąbrowski.
Data: 1934-07
Sygnatura: 1-N-1024-1
Tytuł tematu: Badania archeologiczne Kopca Krakusa w Krakowie
Opis obrazu: Redaktor Marian Dąbrowski (1 z lewej) oglądający postępy prac na kopcu.
Data: 1934-07
Sygnatura: 1-N-1024-2
Tytuł tematu: Monety znalezione podczas badań archeologicznych Kopca Krakusa w Krakowie
Opis obrazu: Denary beznapisowe Jana Olbrachta z orłem i koroną.
Data: 1934-05
Sygnatura: 1-N-1023-5
Tytuł tematu: Badania archeologiczne Kopca Krakusa w Krakowie
Opis obrazu: Ludzie pracujący przy przekopywaniu kopca podczas badań archeologicznych. W tle widoczny Kopiec Krakusa.
Data: 1933-11
Sygnatura: 1-N-1020-3
Tytuł tematu: Badania archeologiczne Kopca Krakusa w Krakowie
Opis obrazu: Stanisław Kutrzeba - sekretarz generalny Polskiej Akademii Umiejętności, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Fotografia sytuacyjna.
Data: 1934-04
Sygnatura: 1-N-1022-10
Tytuł tematu: Monety znalezione podczas badań archeologicznych Kopca Krakusa w Krakowie
Opis obrazu: Monety znalezione podczas rozkopywania Kopca Krakusa.
Data: 1934-05
Sygnatura: 1-N-1023-3
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl