Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: harcerstwo (1750 pozycji)

Tytuł tematu: Granica polsko-radziecka
Opis obrazu: Fotografia grupowa harcerzy przy polskim słupie granicznym na granicy polsko-radzieckiej przy styku granicy polsko-łotewskiej.
Data:
Sygnatura: 1-W-1746
Tytuł tematu: 15-lecie 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie
Opis obrazu: Obiad z udziałem m.in. prezydenta Ignacego Mościckiego (5 z lewej), gen. Kazimierza Fabrycego (4. z lewej), wojewody Mariana Zyndrama Kościałkowskiego (5. z lewej), płk. Jan Głogowskiego (9. z lewej)
Data: 1932-07
Sygnatura: 1-W-1385-7
Tytuł tematu: Święto 73 pułku piechoty w Katowicach
Opis obrazu: Delegacja harcerzy węgierskich składa życzenia płk Piotrowi Sosialukowi.
Data: 1938-07
Sygnatura: 1-W-1294-4
Tytuł tematu: Pogrzeb harcmistrza Witolda Regera w Cieszynie poległego podczas zajmowania Zaolzia
Opis obrazu: Fragment uroczystości - trumna niesiona przez harcerzy.
Data: 1938-10-03
Sygnatura: 1-H-501-1
Tytuł tematu: Pogrzeb harcmistrza Witolda Regera w Cieszynie poległego podczas zajmowania Zaolzia
Opis obrazu: Fragment uroczystości - przemawia Michał Grażyński. Widoczny przenośny mikrofon.
Data: 1938-10-03
Sygnatura: 1-H-501-3
Tytuł tematu: Zajęcie Zaolzia - wkroczenie wojsk polskich do Karwiny
Opis obrazu: Mieszkańcy Karwiny podczas defilady wojskowej. Po lewej stronie widoczni harcerze.
Data: 1938-10
Sygnatura: 1-H-490-35
Tytuł tematu: Powrót Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych RP generała Edwarda Rydza-Śmigłego po złożeniu wizyty oficjalnej we Francji
Opis obrazu: Generalny Inspektor Sił Zbrojnych RP generał Edward Rydz-Śmigły przechodzi przed grupą harcerek, które rzucają kwiaty pod jego nogi na peronie stacji w Zebrzydowicach witając go po powrocie z wizyty
Data: 1936-09
Sygnatura: 1-D-576-13
Tytuł tematu: Zajęcie Zaolzia - wkroczenie wojsk polskich do Karwiny
Opis obrazu: Mieszkańcy Karwiny podczas uroczystości. Na pierwszym planie widoczne harcerki.
Data: 1938-10
Sygnatura: 1-H-490-37
Tytuł tematu: Pogrzeb harcmistrza Witolda Regera w Cieszynie poległego podczas zajmowania Zaolzia
Opis obrazu: Kondukt pogrzebowy.
Data: 1938-10-03
Sygnatura: 1-H-501-2
Tytuł tematu: Powrót Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych RP generała Edwarda Rydza-Śmigłego po złożeniu wizyty oficjalnej we Francji
Opis obrazu: Generalny Inspektor Sił Zbrojnych RP generał Edward Rydz-Śmigły salutuje przechodząc przed sztandarem harcerskim na peronie stacji w Zebrzydowicach witając go po powrocie z wizyty oficjalnej we Franc
Data: 1936-09
Sygnatura: 1-D-576-14
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl