Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: handel (3532 pozycji)

Tytuł tematu: Sylwester Buszczyński
Opis obrazu: Sylwester Buszczyński, prezes Izby Handlowo-Przemysłowej w Poznaniu - fotografia portretowa.
Data: 1928
Sygnatura: 1-G-55
Tytuł tematu: Pożegnanie Władysława Byrki.
Opis obrazu: Pożegnanie dyrektora Izby Przemysłowo-Handlowej we Lwowie Władysława Byrki (piaty z prawej w pierwszym rzędzie) przechodzącego na stanowisko prezesa Banku Polskiego. W. Byrka w otoczeniu urzędników
Data: 1936-05-18
Sygnatura: 1-G-57
Tytuł tematu: Tadeusz Epstein
Opis obrazu: Tadeusz Epstein, Prezes Izby Handlowo-Przemysłowej w Krakowie - fotografia portretowa.
Data:
Sygnatura: 1-G-106
Tytuł tematu: Edmund Gruszczyński
Opis obrazu: Edmund Gruszczyński. Fotografia portretowa.
Data:
Sygnatura: 1-G-149
Tytuł tematu: Pogrzeb Tadeusza Drzażdżyńskiego.
Opis obrazu: Pogrzeb naczelnego dyrektora Organizacji Zjednoczonego Przemysłu i Rolnictwa Zachodniej Polski w Poznaniu T.Drzażdżyńskiego. Kondukt pogrzebowy przed domem żałobnym.
Data: 1935-01-22
Sygnatura: 1-G-96
Tytuł tematu: Zygmunt Fiedler
Opis obrazu: Zygmunt Fiedler, Prezes Stowarzyszenia Kupców i Przemysłowców w Łodzi - fotografia portretowa.
Data:
Sygnatura: 1-G-113
Tytuł tematu: Kazimierz Greger
Opis obrazu: Kazimierz Greger., kupiec poznański - fotografia portretowa.
Data:
Sygnatura: 1-G-132
Tytuł tematu: Odczyt prezesa PKO Henryka Grubera pod tytułem "Kilka problemów sytuacji światowej" w Wielkiej Sali Kolumnowej pałacu Staszica w Warszawie
Opis obrazu: Prezes PKO Henryk Gruber (1. z lewej) podczas odczytu. Widoczni także m.in.: prezes Leopold Kotnowski (2. z lewej), wiceprezes Konstanty Hejmowski (2. z prawej) oraz Stanisław Arct (1. z prawej).
Data: 1935-01-10
Sygnatura: 1-G-146
Tytuł tematu: Pogrzeb kupca i przemysłowca poznańskiego Józefa Czepczyńskiego w Poznaniu.
Opis obrazu: Pogrzeb zasłużonego kupca i przemysłowca Józefa Czepczyńskiego, fragment konduktu żałobnego.
Data: 1939
Sygnatura: 1-G-79
Tytuł tematu: Ryszard Dittrich
Opis obrazu: Ryszard Dittrich, dyrektor Izby Przemysłowo- Handlowej w Sosnowcu - fotografia portretowa.
Data:
Sygnatura: 1-G-87
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl