Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: gastronomia (813 pozycji)

Tytuł tematu: Szpital niemiecki w Warszawie
Opis obrazu: Kotły do gotowania w kuchni w szpitalu niemieckim w Warszawie.
Data: 1939 - 1945
Sygnatura: 2-9155
Tytuł tematu: Posiedzenie Sejmu w 1928 roku
Opis obrazu: Posłowie Franciszek Rząsa (z prawej) i Stefan Dąbrowski przeglądają prasę w bufecie sejmowym .
Data: 1928-03-29
Sygnatura: 1-A-797
Tytuł tematu: Sejm w okresie przesilenia gabinetowego w 1929 roku
Opis obrazu: Grupa sprawozdawców parlamentarnych w bufecie sejmowym .
Data: 1929-10-31
Sygnatura: 1-A-806-2
Tytuł tematu: Dziennikarze Anatol Krakowiecki i Kazimierz Szczepański w restauracji w Krakowie
Opis obrazu: Dziennikarze Anatol Krakowiecki (z lewej) i Kazimierz Szczepański siedzą przy stoliku.
Data: 1931-02
Sygnatura: 1-K-1014
Tytuł tematu: Warszawa. Skrzyżowanie ulicy Marszałkowskiej z alejami Jerozolimskimi
Opis obrazu: Warszawa. Skrzyżowanie ulicy Marszałkowskiej z alejami Jerozolimskimi. Widoczna restauracja Żywiec, Polski Bank Komercyjny, samochody.
Data:
Sygnatura: 1-U-6682
Tytuł tematu: Sejm w okresie przesilenia gabinetowego w 1929 roku
Opis obrazu: Posłowie w bufecie sejmowym w przeddzień otwarcia sesji sejmowej. Widoczny Leon Reich (z lewej) i dziennikarz żydowski Bernard Singer.
Data: 1929-10-30
Sygnatura: 1-A-805-2
Tytuł tematu: Posiedzenie Sejmu w 1929 roku
Opis obrazu: Posłowie Centrolewu w bufecie sejmowym, widoczni od lewej: Kazimierz Bagiński, Henryk Wyrzykowski, Mieczysław Niedziałkowski, Jan Dąbski.
Data: 1929-09-22
Sygnatura: 1-A-810
Tytuł tematu: Warszawa. Skrzyżowanie ulicy Marszałkowskiej z alejami Jerozolimskimi.
Opis obrazu: Warszawa. Skrzyżowanie ulicy Marszałkowskiej z alejami Jerozolimskimi. Widoczny budynek, w którym mieści się Polski Bank Komercyjny, restauracja Żywiec. Na pierwszym planie sygnalizacja świetlna.
Data:
Sygnatura: 1-U-6683
Tytuł tematu: Sejm w okresie przesilenia gabinetowego w 1929 roku
Opis obrazu: Posłowie w bufecie sejmowym w przeddzień otwarcia sesji sejmowej. Widoczny Stanisław Wójtowicz.
Data: 1929-10-30
Sygnatura: 1-A-805
Tytuł tematu: Posiedzenie Sejmu w 1930 roku
Opis obrazu: Posłowie w bufecie sejmowym.
Data: 1930-03-29
Sygnatura: 1-A-808-4
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl