Zbiory NAC on-line

Zespół: Ministerstwo Informacji i Dokumentacji rządu RP na emigracji (452 pozycji)

Tytuł tematu: Oficjalna wizyta gen. Władysława Sikorskiego w Stanach Zjednoczonych
Opis obrazu: Grupa Polaków przed kościołem.
Data: 1942
Sygnatura: 21-18-1
Tytuł tematu: Oficjalna wizyta gen. Władysława Sikorskiego w Stanach Zjednoczonych
Opis obrazu: Poczet sztandarowy w kościele podczas mszy żałobnej.
Data: 1942
Sygnatura: 21-18-2
Tytuł tematu: Oficjalna wizyta gen. Władysława Sikorskiego w Stanach Zjednoczonych
Opis obrazu: Biskup i duchowni podczas mszy żałobnej.
Data: 1942
Sygnatura: 21-18-3
Tytuł tematu: Oficjalna wizyta gen. Władysława Sikorskiego w Stanach Zjednoczonych
Opis obrazu: Gen. Władysław Sikorski przemawia na spotkaniu weteranów. Widoczny także m.in. ambasador RP w USA Jan Ciechanowski (wychylony głową zza prawego ramienia gen. Sikorskiego).
Data: 1942
Sygnatura: 21-18-4
Tytuł tematu: Oficjalna wizyta gen. Władysława Sikorskiego w Stanach Zjednoczonych
Opis obrazu: Spotkanie z weteranami. W drugim rzędzie od prawej: NN, NN, NN, gen. Władysław Sikorski, NN, ambasador RP w USA Jan Ciechanowski.
Data: 1942
Sygnatura: 21-18-5
Tytuł tematu: Wręczenie gen. Władysławowi Sikorskiemu pamiątkowego dyplomu
Opis obrazu: Premier RP i Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski (z prawej) otrzymuje pamiątkowy dyplom.
Data: 1940 - 1943
Sygnatura: 21-26
Tytuł tematu: Fotokopia listu gen. Władysława Sikorskiego do rodaków
Opis obrazu: Fotokopia listu premiera RP i Naczelnego Wodza, gen. Władysława Sikorskiego do rodaków.
Data: 1942
Sygnatura: 21-27
Tytuł tematu: Generał Władysław Sikorski
Opis obrazu: Stoją od lewej: premier RP i Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski, jego adiutant mjr Michał Miszke, NN.
Data: 1940 - 1943
Sygnatura: 21-29
Tytuł tematu: Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski i szef sztabu Naczelnego Wodza gen. Tadeusz Klimecki
Opis obrazu: Premier RP i Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski (z lewej) w towarzystwie szefa sztabu gen. Tadeusza Klimeckiego.
Data: 1940 - 1943
Sygnatura: 21-29a
Tytuł tematu: Nadanie gen. Władysławowi Sikorskiemu doktoratu honoris causa na uniwersytecie St. Andrews
Opis obrazu: Powitanie gen. Władysława Sikorskiego ( z prawej).
Data: 1940 - 1943
Sygnatura: 21-30-1
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl